Hoppa till innehåll
Foto von Brömen Magnus

Götiska Minnesmärken

Det första Götiska Minnesmärket placerades 1871 i Alingsås.
Idag återfinns över 30 märken runt om i Götiska Förbundets område, samt ett i Stockholms skärgård och två i Tyskland.

Dessutom finns minnestavlor eller ristningar på några platser. 

Nr         Datum          Plats
  1        1871-05-29   Stadskyrkogården, Alingsås – Läs mer!
  2        1872-05-20   Västra Tunhems kyrkogård, Vänersborg – Läs mer!
  3        1877-08-26   Kungsgrottan vid Kung Oscars bro, Trollhättan – Läs mer!
  4        1887-06-05   Öjareds park, Floda, Lerum – Läs mer!
  5        1894-06-03   Slottsvallen Gräfsnäs, Alingsås – Läs mer!
  6        1902-06-01   Bohus slottsruin, Kungälv – Läs mer!
  7        1908-07-05   Nya Älvsborgs borggård, Göteborg – Läs mer!
  8        1910-06-24   Blomsholms egendom, Strömstad – Läs mer!
  9        1922-05-28   Ragnhildsholmen Ytterby, Kungälv – Läs mer!
10        1924-06-15   Tumbergs skola, Vårgårda  – nedtagen av Förbundet – Läs mer!
11        1944-11-06   Kungsö, Göteborg – nedtagen av Förbundet  – Läs mer!
12        1951-09-23   Gullmarsberg, Skredsvik, Uddevalla (Idag privat mark) – Läs mer!
13        1953-05-10   Planteringsförbundets Park, Falköping – Läs mer!
14        1976-01-25   Skansen Westgötha Leijon, Göteborg – Läs mer!
15        1984-04-14   Museiparken, Fornbyn, Skara  – Läs mer!
16        1985-04-20   Stora Torpa,von Döbels födelsehem, Segerstad, Falköping – Läs mer!
17        1985-04-20   Götala Herrgård, Skara – Läs mer!
18        1985-05-20   Ekornavallen, Broddetorp, Falköping –  Läs mer! 
19        1985-05-30   Götiska Batteriet,  Göteborg – Läs mer!
20        1985-06-25   Ättestupan Halleberg, Vänersborg – Läs mer!
21        1985-08-21   Carlstens fästning, Marstrand, Kungälv – Läs mer!
22        1988-04-23   Sparlösastenen, Sparlösa, Vara – Läs mer!
23        1988-09-17   S:t Sigfrids källa, Husaby, Götene – Läs mer!
24        1989-09-23   St. Levene kungsgård, Vara – Läs mer!
25        1990-11-04   Kyrkoparken, Varnhem, Skara – Läs mer!
26        1990-00-00   Aschebergsplatsen/Skansberget, Uddevalla  – Läs mer!
27        1994-05-27   Neukloster, Tyskland – Läs mer!
28        1995-05-10   Lützen, Tyskland – Läs mer!
29        1997-03-15   Fattigfriskolan, Trollhättan – Läs mer!
             2009-08-27  Återinvigd
30         2005-10-09  Carlsborgs fästning, Kungsvillan, Karlsborg – Läs mer!
31         2010-04-24  Rangvalds grav, Karleby, Falköping – Läs mer!
32         2011-08-20  Sveaholmen, Svea Ordens ö, Ingaröfjärden, Stockholm – Läs mer!
33                                Ordenssalen, Skansen Westgötha Leijon, Göteborg – Läs mer!

34          2023-06-06  Bången, Uddevalla – Läs mer!

Götiska Minnestavlor m.m.

1. Inskriptionen på Valåsen, Överås, Göteborg. Den har följande lydelse: “Den 31 Maj 1820 voro några ynglingar här och firade den 300 år sedan märkliga dagen då Gustaf 1:ste landsteg på svensk botten”.

2. Till minne av den märkliga galärtransporten år 1718 mellan Strömstad och Idefjorden restes Karl XII-stenen vid Hällesmörk, Näsinge.

Till uppförandet av detta vackra minnesmärke har Götiska Förbundet ekonomiskt bidragit. Avtäckning skedde den 19 augusti 1922.

En del av inskriptionen lyder ”Minnet av fädernas bragder skall aldrig dö.”

3. En koppartavla med följande inskription är uppsatt på Sockerbrukets vägg utmed Banehagsgatan, Göteborg.

Avtäckningen skedde den 10 november 1935. På detta område stod Älvsborgs fäste, med mannamod försvarat, förlorat och med tunga offer återförvärvat. ”Måtte senfödda släkten visa samma offervilja som gångna tiders svenskar.”

 

 

4. På en berghäll på Kungsö, till minnet av Förbundets 125-årsdag, som firades därute, är en stengravyr av följande ”lydelse: Götiska Förbundets 125-årsdag 25/6 1940.”

5. En stentavla med nedanstående inskription är uppsatt på fastigheten Kvarnbygatan 49 i Mölndal: ”Göthiska Förbundets Friskola med Konungens nådiga tillstånd och genom Förbundsmannen Sam.Norbergs frikostighet anlagd år 1823.” Samuel Norberg förnamnet förkortat på tavlan.