Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke

Commendörsgillet Skaraborg

Commendörsgillet Skaraborg, instiftat 1992.
Gillet instiftades den 23 februari 1992 i Varnhems klosterkyrka, där vi vanligtvis firar vår  årliga Högtidsdag.

Gillets första Ordförande var Sten Svensson som år 1998 efterträddes av Chester Melin. Sedan 2009 innehar Johny Lindell Ordförandeposten.

År 1989 bildades Commendörsföreningen Skaraborg med syfte att invigas till ett Commendörsgille. Förbundets nya organisation fastställdes i ett andra Lagtima Ting den 26 januari 1992 och därmed kunde Commendörsgillet Skaraborg invigas.

Från början omfattade detta Commendörsgille tre Riddaregillen, nämligen Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping och Hertig Carlslogen i Mariestad. 1995 tillkom ytterligare ett Gille, Carl XIV Johanslogen i Karlsborg som avvecklades 2022 och då kvarvarande medlemmar övergick till Hertig Carlslogen.

Commendörsgillet tog namn efter den borg, Skaraborg, som en gång fanns i Skara och som också fick ge namn till det län som bildades. 

Commendörerna i Skaraborg utdelar årligen stipendium ur Ungdomsstipendiefond för Kulturgärningar i Skaraborg, vilket tillfaller någon ungdom under 25 år med anknytning till gamla länet Skaraborg. 

STYRELSEN

Ämbete
Ordförande 
vice Ordförande 
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare
Ordföranden i Afzeliuslogen
Ordföranden i Olof Skötkonungslogen
Ordföranden i Hertig CarlslogenNamn
Johny Lindell
Urban Lavén
Urban Lavén
Mikael Johansson
Fredrik Göranson
Martin Persson
Jonas Gunnarsson
Håkan Djurberg Johansson
Michael Ringh
Mikael Rönnlund

Kontakta oss

commendorsgilletskaraborg[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss  kontakta via formuläret nedan

Nyheter

Högtidsdag hos Skaraborgska Brödragillen.

Söndagen den 30 oktober 2022 högtidlighöll de Skaraborgska Brödragillena sin gemensamma årliga Högtidsdag i Varnhems Klosterkyrka.

Sedan Ordförandena för de fyra Gillena, Commendörsgillet Skaraborg, Riddaregillena Afzeliuslogen i Skara, Olof Skötkonungslogen i Lidköping samt Hertig Carlslogen i Mariestad införts genomfördes Högtidslogen ritualenligt.

Vid logen kungjordes att Hugo Ljungkvist från Götene erhåller årets stipendium ur de Götiska Commendörerna i Skaraborgs Ungdomsstipendefond för kulturgärningar i Skaraborg. Hugo Ljungkvist  började vid 7 års ålder att spela gitarr och har genom året utvecklat sin musikaliska ådra med att idag hantera ett antal olika instrument och dessutom skriva och producera egen material. Han ägnar sig även åt måleri och har haft ett antal utställningar i Skaraborg.

Vid högtiden uppmärksammades Stiftarebrodern Ewert Jonsson för sitt arbete för Commendörsgillet och inte mint ett mångårigt arbete som Ordförande i Stipendiefonden.
För detta dekorerades han av Commenförsgillets Ordförande med Commendörsgillets Förtjänsttecken.

Två Förbundsmedlemmar erhöll av Förbundets Stormästare  Silverkommendörstecknet för mer än 25 års medlemsskap i Förbundet.

Sedvanlig Högtidsmåltid intogs därefter på Götala Herrgård.

 

 

 

 

Götiska Commendörers Ungdomsstipendiefond och stipendiater 

I  samband med den årliga Högtidsdagen utdelas Götiska Commendörer i Skaraborgs Ungdomsstipendie för kulturgärningar i Skaraborg.
Stipendiat utses genom Stipendiefond efter förslag från Commendörerna i Skaraborg.

Stipendiet utdelas till ungdom med rötter i före detta Skaraborgs län och högst 25 år gamla.

Utdelning har skett sedan år 1990. Se samtliga stipendiater nedan.

LÄS MER

Domaregrad med besök av 2022 års Ungdomsstipendiat
samt Gradgivning i Stiftaregraden

Söndagen den 26 februari 2023 genomfördes i den Götiska Borgen i Skara en gradgivning i Domaregraden varvid två Bröder erhöll sin första Commendörsgrad.

Till den efterföljande måltiden hade 2022 års Ungdomsstipendiat Hugo Ljungkvist, Götene,  inbjudits eftersom han inte hade möjlighet att deltaga vid 2022 års Högtidsdag då tillkännagivande gjordes av stipendiet. Hugo visade upp flera sidor av sin talang och mottog diplom som bevis på utdelat stipendium samt en bukett blommor. I samband med kaffet underhöll stipendiaten de närvarande med dels egenskriven musik men också med ett Beatles-potpurri. Hugo visade också upp ett antal av sina färgglada målningar.

Tidigare på det nya året, den 29 januari 2023,  genomfördes en gradgivning i Stiftaregraden. Då invigdes Göran Waern, Hertig Carlslogen. till Stiftarebroder i närvaro av 27 Bröder. Vid den efterföljande måltiden framförde Gillets Talman Urban Lavén funderingar kring begreppet Fäderneslandet och med betydelsen i nuvarande världsläge.