Hoppa till innehåll

Forntid

Götiska Förbundet anser, att kunskaper om historien är värdefullt för att förstå det som sker i vår egen tid. Sådana kunskaper kan vara roande, upplyftande och ge varningssignaler. Det Sverige vi har idag är summan av alla människor som levt här före oss, som lever här idag och allt vad som åstadkommits i forna dagar och allt vad vi som nu lever här bidrar med. Det innefattar också all natur i vårt land och alla de resurser som finns här. Vi som lever här just nu har i ett Nutidens Ansvar att verka för en god Framtid – Forntid, Framtid, Nutidens Ansvar.

Under rubriken Forntid belyser vi händelser och förhållanden i Sveriges historia.

Historia

I området vid Göta Älvs mynning finns några av de tidigaste fynden av boplatser i vårt land. De är ca. 10 000 år gamla. Då såg landskapet helt annorlunda ut. Vatten täckte stora delar av det som idag är land. Hisingen utgjordes av många mindre öar och saltvattensvikar nådde Aspen i nordost och Kållered i söder.

För 1 000 år sedan, i de nordiska rikenas gryningstid, har området vid älvmynningen redan storpolitisk betydelse. Sverige har svagast ställning här och når inte Västerhavet. Gränsen mellan Danmark och Norge går i älvfåran men Danholmen, ute i skärgården, delas mellan de svenska, danska och norska kungarna.

Från vikingatidens slutskede på 1000-talet och några århundraden framåt kristnas de nordiska folken och knyts kulturellt till Västeuropa. För ett framväxande Sverige, där stormännen i kärnbygderna (Västgötaslätten, Östgötaslätten och Mälardalen) i betydande omfattning ägnar sig åt kraftsplittrande interna uppgörelser, visar det sig alltmer besvärande att inte ha direkt förbindelse västerut över havet, Lödöse, flera mil uppåt i älven är den enda svenska ort av betydelse. Förhållandet leder till ständiga konflikter, både i öppen strid och i förhandlingar, med grannarna.