Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke

Margaretalogen i Uddevalla

Margaretalogen i Uddevalla invigdes 1 september 2007 och har gradgivning för kvinnor i de tre första graderna.
Margaretalogen arbetar för att vårda svenskt kulturarv, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Det gör vi genom våra gradgivningar, medlemsaktiviteter och via vår gåvofond som utdelas vid jämna födelsedagar med start på 5-årsdagen 1 september 2012.
Margareta Hvitfeldt föddes 5 november 1608 och har gett namn till Margaretalogen. Gårdarna Skjelbred och Sundsby ärvde Margareta redan som ung kvinna och medförde dessa i boet när hon 1635 gifte sig och tillsammans med sin man bosatte sig på gården Sundsby. Gården ligger på ön Mjörn nära Tjörn i Bohuslän. Makarna drev gårdarna med framgång men maken dog tidigt och Margareta miste även två av de tre barnen i tidig ålder medan sonen Ivar Dyre levde till 19 års ålder.
Efter den dagen levde Margareta i sorg och valde att donera medel till det som blev Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Detta gjorde hon 16 november 1664 till minne av såväl sonen som sig själv. Margareta levde ytterligare 19 år under vilka hon fortsatte att driva sina vinstgivande egendomar på Mjörn. Många minnen av Margareta lever kvar den dag som i dag är. Denna driftiga och handlingskraftiga kvinna, Margareta Hvitfeldt, har lämnat sitt namn i arv till Margaretalogen i Uddevalla.

Margaretalogens första styrelse vid invigningen 2007samt Götiska Förbundes dåvarande Stormästare och vice Stormästare.

Styrelsen vid jubileet 2017 tillsammans med Margaretalogens första respektive andra ordförande.

STYRELSEN

Ämbete 
Ordförande 
vice Ordförande 
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare

 

Namn
Kickie Gustafsson
Cecilia Gustafsson
Kerstin Pålsson
Ingela Smederöd
Siv Pettersson
Sylva Oscarsson
Wictoria Insulán

Kontakta oss

margaretalogen[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss eller att bli medlem i vårt Gille, kontakta oss via formuläret nedan

Nyheter

Götagrad 7 mars 2024

Fantastisk Götagrad med installation av syster Marika Karlsson.
Gemensam måltid med killarna från Aschebergslogen bidrog till trevliga samtal och många goda skratt .

Öppet möte 26 november 2023

26 november i köld och mörker befinner vi oss i ett stort upplyst växthus på Stallgården vid Rotviksbro strax utanför Uddevalla.
Här fick vi frossa i växter och julpynt och göra egna juldekorationer.
Både gamla/ nya och tilltänkta medlemmar medverkade.

Sveagrad 5 Oktober 2023

Recipient Marina Erlandsson och ordförande för kvällen var vice ordf Cecilia Gustafsson.
Trevlig samkväm vid borden.
Birgittagrad med efterföljande gemensam måltid med Aschebergslogen.
Fantastisk gemenskap och kvällen bara rusade fram.
Margaretalogens ordförande Kickie Gustafsson höll ett tal om potatisen Connect.
 
Bilderna är tagna av Monika Burman

De nyblivna Birgittasystrarna Kerstin Hybert Kristiansson och Cecilia Otter tillsammans med Margaretalogens Ordförande Kickie Gustafsson och Vice Stormästare Monika Burman

Sveriges Nationaldag 6 juni 2023

Den 6 juni 2023 firade Margaretalogen Sveriges Nationaldag på Bångens Hembygdsgård utanför Uddevalla. Sommaren visade sin soligaste sida och ett stort antal Göter och Gäster samlades framför flaggstången som står vid den gamla skolbyggnaden.

Flaggan bar ut av sex kvinnor som tillsammans representerade samtliga kvinnliga gillen i Götiska förbundet under det att trumpetaren spelar Idas Sommarvisa.

Flaggan hissades av ordföranden i Margaretalogen Kickie Gustafsson tillsammans med ordföranden i Aschebergslogen David Tengberg.

När flaggan går i topp sjungs Nationalsången till trumpetackompanjemang av Stefan Rakhonen.

Maria Gustavsdotter Ahlsten håller Nationaldagstalet.

Alla besökare låter sig väl smaka av sill och potatis, korv med bröd och därefter kaffe med massor av hembakta kakor. Maten har vi erhållit av sponsorer liksom det alkoholfria vinet till skålen.

 

Margaretalogens första ordförande Carin Ramneskär tillsammans med nuvarande ordförande Kickie Gustafsson avtäcker det Götiska Märket i backen framför soldaten Ståls torp.

Ordförande Kickie Gustafsson talar om Kvinnors historia som något som sällan omnämns i historieböckerna och lyfter fram kvinnors gärningar.
Hedersordförande Bengt P Gustafsson håller invigningstalet för det Götiska Märket här på Bången. Det är med stolthet som han bär uppdraget att inviga förbundets 34 Götiska Märke. Det är det första som sätts upp av en kvinnlig loge – Margaretalogen i Uddevalla.
Bengt ber nuvarande Stormästaren Bertil Jonsson vara honom behjälplig  med att utbringa en skål för Götiska Förbundets Höge Beskyddare Konung Carl XVI Gustaf. Det är nu som traditionen i förbundets bjuder att vi skålar för konungen och till trumpetarens toner sjunger vi Kungssången.
Margaretalogens första ordförande Carin Ramneskär talar om Bången som en plats av betydelse för bygden och berättar att det för ett halvsekel sedan var två män som arbetade för att bevara det som idag är Bångens Hembygdsgård i Skredsviks, Herrestads och Högås Hembygdsförening.

Nu står det Götiska Minnesmärket i den vackra sluttningen bakom gamla skolan och framför soldaten Ståls torp väl förankrat i bohuslänskt berg. Margaretalogen kommer att ansvara för att sköta platsen kring märket.

Götiska Minnesmärket på plats

Äntligen har Götiska Minnesmärket kommit på plats på Bångens Hembygdsmuseum. God hjälp från Stig Gustafsson och Bo Smederöd.
Nu väntar vi bara på invigningen 6 juni.
Inträde för Julia Boehme tillhörande Emerentialogen och återinträde för Margaretalogens tidigare medlemmar, Elisabeth Åkerman V och Ingela Rickander ll. Aschebergslogen hade Nordmannagraden med sina recipiender. 
Var och en av logerna hade gradgivning i sina respektive lokaler, men med en gemensam måltid i Aschebergslogens lokal i Svarta Örnvillan.  Att intaga gemensam måltid, uppskattades och samtalen var livliga. Tal hölls, där det tydligt framkom att gemenskap är viktig i Götiska Förbundet.

Brädspelsdag 22 januari 2023

Tillsammans med Aschebergslogen planerades och genomfördes det en mycket lyckad sammankomst! Besökarna var medlemmar från Aschebergslogen och Margaretalogen, samt medtagna gäster. Allt från barnbarn, tonåring och upp till mogen ålder. Alla tog för sig av de spel som var framtagna eller medhavda och aktiviteten var stor. Pizza beställdes gemensamt och kaffe fanns att tillgå under dagen.

Öppet möte Nordiska Skräddarskolan i  7 februari 2023

Margaretalogen fick tillfälle att besöka Nordiska Skräddarskolan i Uddevalla 7 februari 2023. En givande eftermiddag med möjlighet att prata med elever och se deras arbeten. Utbildningen har 3 inriktningar herr- dam & klänningsskrädderi. Fick fantastisk information om Uddevallas textilhistoria och förevisning av film från Schwartzman och Nordströms Tiger produktion ca 1935 (idag världskändaTiger of Sweden). Vi avslutade med gemensam fika på Blomsterlandets Café.

Loge i Götagraden 13 november 2022

Ytterligare en Götagrad 13 november.
Två nya Margaretasystrar Eva Agerlund och Jolanta Boknin med fadder Kerstin Pålsson. En syster som återinträdde, Helena Stenbäck med fadder Wictoria Insulan

Ett fantastiskt höst med tre Götagrader efter varandra, detta för att kunna välkomna våra nya systrar till Margaretalogen.

Loge i Götagraden 13 oktober 2022

Fyra nya damer recipierade, Barbro Uppström, Marina Erlandsson, Agnetha Stenberg & Cecilia Gabrielsson. 1 dam, Helen Andersson återinträdde i gillet.

Högtidsloge i Herrestads Kyrka

Gemensam Högtidsloge för Commendörsgillet Josefina, Victorialogen, Margaretalogen, Emerentialogen och Hertiginnan Ingeborglogen ägde rum den 3 september 2022 i Herrestads kyrka i Uddevalla med många deltagare i kyrkan som fick lyssna till trumpet och orgelmusik som beledsagade den vackra ceremonin.

År 1826 stod Herrestads kyrka klar på kyrkbacken på samma plats som en träkyrka stod under medeltiden som följdes av en stenkyrka på 1500-talet. När byborna gavs möjlighet byggdes även det vackra vita tornet år 1849. När klockorna ringer över bygden är det med samma klockor som fanns redan på 17 – 1800 – talen i den dåvarande kyrkan.
Värdar för högtidligheten var Margaretalogen vars ordförande Kickie Gustafsson inledde ceremonierna för dagen.

Margaretalogens ordförande, Kickie Gustafsson, bärande på ordförandeklubban för att inleda dagens Högtidsloge i Herrestads kyrka i Uddevalla.

Andakten hölls av Kaplan Margareta Jerrestrand som också ledde parentationen för en bortgången syster. Därefter intog Stormästaren Bertil Jonsson ledningen av ceremonierna och genomförde utdelning av förtjänsttecken. Margaretasystern Kerstin Pålsson erhöll förtjänsttecken.

Stiftaresystern i Margaretalogen, Kerstin Pålsson, mottog ”Förbundets utmärkelse för särskild insats i Guld” av Stormästare Bertil Jonsson under överinseende av Förbundets Ceremonimästare Gunnar Ivarsson.
Det unika för Götiska Förbundet var att det var fyra ordförande installationer som genomfördes av Förbundets Stormästare Bertil Jonsson. I förbundet finns ett kvinnligt Commendörsgille som bär namnet Josefina där Inger Pålsson installerades som ordförande. Det äldsta Victoriagillet heter Victorialogen och där installerades Ann-Marie Basebo Gustafsson, det näst äldsta heter Margaretalogen och dess installerade ordförande heter Kickie Gustafsson, det tredje äldsta heter Emerentia och där installerades Maud Ax. Det fjärde Victoriagillet har säte i Varberg och invigdes så sent som 2 april 2022 där Ulrika Ericsson installerades som ordförande.

Denna historiska dag, den 3 september 2022 i Herrestads kyrka, skedde installation av tre kvinnliga ordföranden. Från vänster Maud Ax ordförande i Emerentialogen i Göteborg. Commendörsgillet Josefinas ordförande Inger Pålsson, Kickie Gustafsson ordförande i Margaretalogen i Uddevalla, Ulrika Ericsson ordförande i Hertiginnan Ingeborglogen i Varberg och Ann-Marie Basebo Gustafsson ordförande i Victorialogen i Skara.

Genom samarbete skapas en god Götisk verksamhet och vårt tända ljus påminner oss om detta. Ordförandena för det kvinnliga Commendörsgillet Josefina och de fyra Victoriagillena, Victoriagillet Skara, Margaretalogen i Uddevalla, Emerentialogen i Göteborg och Hertiginnan Ingeborglogen i Varberg.

Gradgivning i Götagraden

22 september välkomnade vi 2 nya medlemmar i Margaretalogen. Carina Malmqvist och Sara Bäck.
Faddrarna är: för Carina, Wictoria Insulan tilllika Ceremonimästare och för Sara, Kickie Gustafsson tillika Ordförande.

Öppet möte i Ljungskile 22 oktober 2021

Resteröds trikå har haft produktion sedan 1935 och har så alltjämt. Det är Pernilla Toll och hennes man som driver företaget idag. Alla gamla maskiner, gemenligen kallade Dinosaurierna, är fortfarande i god kondition och producerar kläder i stickad trikå. Mönster från 40-talet hänger i sin ställning och används fortfarande.

Vi är ett 30-tal Margaretasystrar och gäster som tar tillfället i akt att ta del av Ljungskileortens fabrikshistoria. Pernilla ansvarar för fabriken och både hon och hennes man måste arbeta med civila yrken då trikåfabriken är under utveckling och här finns mer att göra innan den bär sig ordentligt.
Vikten av att vårda vår historia känns påtagligt när vi andas in blandningen av symaskinsolja och ”mekaniska verkstadens” specifika doft, när vi får uppleva att den fina stickade trikån växer fram i monstermaskinen.

I fabrikens gömmor finns många underkläder kvar i utsökt kvalité liksom tygpackar som väntar på att blir välskräddade kavajer. Skräddarsaxen ser likadan ut idag som för snart 100 år sedan.
Kvällen avslutas med smörgås och fika och glatt samspråk. Margaretalogens ordförande Kickie Gustafsson berättar om Götiska Förbundet och Margaretalogen. Gästerna presenteras förbundets informationsmaterial och flera ber även om blanketten för inträde i förbundet. 

Nordens Ark

Margaretalogen har varje månad mellan 2014 och 2022  sponsrat den grönfläckiga paddan som finns på Nordens Ark i Sotenäs kommun.

Från och med 2023 har vi tagit på oss uppdraget att vara fodervärdar för den förtjusande Orusthönan.
Nordens Ark

Den grönfläckiga paddan. Foto: Claes Andrén

Orusthönan