Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke

Commendörsgillet Elfsborg

År 2022 är det 198 år sedan Götiska Förbundets Moderloge år 1824 bildade det första Commendörsgillet, vilket år 1992 fick namnet Commendörsgillet Elfsborg efter en omorganisation. År 1817 hade Stiftarna beslutat att Förbundet som ordenssällskap skulle arbeta i fem grader. Eftersom arbetet i de fem graderna blev mycket betungande, beslöt ordens ledning år 1819 att särskilda befattningshavare skulle utses att tjänstgöra vid de tre lägre graderna. Detta var början till ett Riddaregille inom Förbundet. I maj 1823 bestämdes att Förbundets Styrelse skulle bestå av fem ledamöter. Detta blev Förbundets Högsta Styrelse som dels utgjorde högsta ledningen av Förbundet, dels hade att leda arbetet inom de två högre graderna. Från 1824 infördes benämningarna Commendörsgille för de två högre graderna och Riddaregille för de tre lägre graderna. Högste Ordföranden i Förbundet var samtidigt Commendörsgillets Ordförande.

Så arbetade Förbundet från 1824 till 1992, då nu gällande organisation trädde i kraft. Moderlogens Commendörsgille fick nu namnet Elfsborg. Samma år kunde Elfsborg som Moderloge inviga ytterligare ett Commendörsgille, nämligen Commendörsgillet Skaraborg. Redan tre år senare, 1995, fick Elfsborg än en gång ansvaret att som Moderloge inviga ett nytt Gille, nämligen Commendörsgillet Bohus-Älvsborg. Ett fjärde Commendörsgille, denna gång för kvinnor instiftades 2009. Det fick namnet Commendörsgillet Josefina.
Commendörsgillet Elfsborg omfattar Riddaregillena Gustaf II Adolfslogen i Göteborg, Alströmerska logen i Alingsås, Torstenssonslogen i Trollhättan och Carl XVI Gustafslogen i Göteborg.

STYRELSEN

Ämbete
Ordförande 
vice Ordförande
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare
Ordföranden Gustaf II Adolfslogen
Ordföranden Carl XVI Gustafslogen
Ordföranden Alströmerska logen
Ordföranden Torstenssonslogen

 

Namn
Thomas Broborn
Jonas Jesperson
Fredrik Sidenvall
Rune Blom
Björn Bellarp
Thomas Eriksson
Anders Hultgren
Lars-Åke Blomqvist
Jan Högenberg
Thorsten Larsson
Uno Dahl

Kontakta oss

commendorsgilletelfsborg[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss  kontakta via formuläret nedan

Nyheter