Hoppa till innehåll

Emerentialogen i Göteborg

Den 27 januari 2013, på dagen 401 år efter det att Emerentia Pauli framgångsrikt försvarat Gullbergs fäste, sedan hennes make kommendanten Mårten Krakow skadats, invigdes Emerentialogen av Götiska Förbundet i Skansen Lejonet, som ligger på Gullbergsklippan i Göteborg.
Emerentialogen är Förbundets fjärde Gille för kvinnor och det första Gille någonsin som invigts i Skansen Lejonet.
Stormästaren Bengt P. Gustafsson installerade efter invigningen Monika Burman som ordförande i Emerentialogen.

Nyinstallerade Ordföranden för Emerentialogen Monika Burman: “Det är efter en rådig och kraftfull kvinna vi har namngivit vår loge. Vi strävar efer att efterlikna hennes kraft, när det gäller mänsklig omsorg och hennes driftighet i organisation, när vi arbetar för att vidare stärka medborgerlig kärlek till Fäderneslandet”.

Våra sammankomster innehåller:
– Ordensloger med högtidliga och tankeväckande ritualer
– Temakvällar: aktuella tema med föreläsning av kulturhistorisk eller samhällshistorisk art
– Studiebesök
– Kulturella evenemang
– Framtidsvisioner

STYRELSEN

Ämbete
Ordförande 
vice Ordförande 
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare

 

Namn
Maud Ax
Mona Sandgren
Ann-Marie Ekvall
Anita Emanuelsson
Ulla-Britt Mellgren
Pia Janson
Eleonor Meissner

Kontakta oss

emerentialogen[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss eller att bli medlem i vårt Gille, kontakta oss via formuläret nedan

Nyheter

Gradgivning i Birgittagraden 27 april gavs i Margaretalogen i Uddevalla

På ena bilden ses nyblivna Birgittasystern Ingela Rickander (MARG) tillsammans med sin fadder och tillika Ordförande i Margaretalogen Kickie Gustafsson och Barbro Bengtsson (EM).
På den andra bilden ses nyblivna Birgittasystern Barbro Bengtsson tillsammans med sin fadder och tillika vice Ordförande i Emerentialogen Mona Sandgren.
(Fotograf båda bilderna:  Maud Ax)

STIFTAREGRAD 22 april 2023 i Uddevalla

Sju systrar i Commendörsgillet Josefina gick upp i grad V vid vårens gradgivning i Den Höga och Väldiga Stiftaregraden – fyra av dem kom från Emerentialogen.
På bilden syns från vänster till höger:
Maud Ax (EM), Vanja Örtendahl (EM), Cecilia Gustafsson (MARG), Ulla-Britt Mellgren (EM), Edith Jonsson (EM), Gunilla Börjesson (MARG), Catharina Blixt Jeppsson (HEIN) och vice Stormästare Monika Burman. I mitten Ordföranden i CGJ, Inger Pålsson.
(Fotograf:  Sylva Oscarsson)

Reception i BIRGITTA-graden 19 mars 2023

ANITA EMANUELSSON recipierade i III:e graden och installerades samtidigt till Ombudsman i Emerentialogen.
På fotot ses Anita omgiven av sin fadder Mona Sandgren (t.h.) och ordförande Maud Ax (t.v.). Ytterligare tre systrar installerades denna dag: PIA JANSON som Skattmästare, LINDA MARIE JOHANSSON som vice Ombudsman och WENCHE BIGUM som Intendent.
Foto # 8 (Maud Ax)

NY GÖTA-SYSTER

i Emerentialogen blev JULIA BOEHME, som recipierade den 10 mars 2023 hos våra systrar i Margaretalogen. På fotot ses (från vänster till höger) : Kickie Gustafsson /Ordförande MARG, Monika Burman /vice Stormästare, Maud Ax /Ordförande EMERI och JULIA BOEHME /Recipiend EMERI. Foto # 7 (Wenche Bigum)

EMERENTIALOGEN 10-ÅRSJUBILERAR
5 februari 2023

Vid 2023 års första Götagrad firade Emerentialogen även, att det var 10 år sedan logen instiftades, den 27 januari 2013.

I logen deltog 40 gillessystrar från samtliga kvinnliga gillen:  Victorialogen, Margaretalogen, Hertiginnan Ingeborglogen och Emerentialogen.  Särskilt välkomnades vår egen syster – tillika vice Stormästare – Monika Burman och Ordföranden i Margaretalogen, Stiftaresyster Kickie Gustafsson.

Vid logen recipierade Birgitta Ringström, som upptogs i Götagraden.
Förtjänsttecken i brons utdelades till Margaretha Eliasson.  Förbundets nitnål delades ut till Birgit Lindblad (60 p) och Mona Sandgren (40 p).
Vidare installerades Ingela Ferneborg till Vice 1:e Väktare.

Följande gåvor överlämnades till Emerentialogen: en tavla med konung Carl XVI Gustaf från Monika Burman och en ny Ceremonistav från ordförande Maud Ax.

Vid den efterföljande måltiden gästades Emerentialogen även av förre Stormästaren, Förbundets Hedersordförande – tillika innehavare av Riksgraden – Bengt P Gustafsson.

Inför middagen (Foto: Eleonor Maissner)
Under middagen (Foto: Mona Sandgren)
Ordförande i Margaretalogen Stiftaresyster Kickie Gustafsson, GF:s Hedersordförande Bengt P Gustafsson och Ordförande i Emerentialogen Maud Ax (Foto: Wictoria Insulan)
Honnörsbordet (Foto: Mona Sandgren)

Aktivitetsgruppen EMERENTIA på Göteborgs Konstmuseum

Aktivitetsgruppen EMERENTIA bjöd in till 2023 års första begivenhet:
besök på Göteborgs Konstmuseum och specialutställningen med verk av den finske konstnären ALBERT EDELFELT (1854-1905).

Onsdagen 18 januari 2023 samlades systrar och bröder från Emerentia- och Carl XVI Gustafslogen för att njuta av Edelfelts verk. Han hämtade sina motiv ut historia, friluftsmåleri och folklivsscener från den finska skärgården. Han var också en skicklig porträttmålare och hade både släkt och vänner som modeller liksom kungligheter. Konststunden avslutades med en välsmakande lunch i gott sällskap.

Foton: Maud Ax

Här nedan ser vi några av herrarna beundra en målning med en av Edelfelts favoritmodeller från Paris.