Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke

Commendörsgillet Josefina

Instiftat 2009
Under 1800- och 1900-talen var Götiska Förbundet endast öppet för svenska män. Efter 185 år öppnades Förbundets portar för kvinnor och det första kvinnliga Gillet, ett Victoriagille, Victorialogen i Skara, invigdes den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka. Ytterligare tre systergillen har senare invigts, Margaretalogen i Uddevalla den 1 september 2007, Emerentialogen i Göteborg den 27 januari 2013 och  Hertiginnan Ingeborg  i Varberg den 2 april  2022 .

I och med invigningen av Margaretalogen lades grunden till att bilda det första kvinnliga Commendörsgillet.
Den 14 november 2009 invigdes under högtidliga former Commendörsgillet Josefina.
Detta skedde i Västra Tunhem, samma plats där Götiska Förbundet en gång bildades.
Gradgivningen för kvinnor sker i de tre första graderna inom något av de tre Victoriagillena och de två högre graderna,
Domaregraden och Stiftaregraden, inom Commendörsgillet.

Commendörsgillet Josefina benämns efter Josefina av Leuchtenberg, Sveriges och Norges drottning 1844-1859.
Hon var gift med Oscar I som var Götiska Förbundets Förste styresman och Höge beskyddare.

STYRELSEN

Ämbete 
Ordförande 
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare
Ordföranden Victorialogen
Ordföranden Margaretalogen
Ordföranden Emerentialogen
Ordföranden Hertiginnan Ingeborglogen

 

Namn
Inger Pålsson
Birgit Lindblad
Berit Nordlander
Evelyn Ingvarsson
Eva Oltegen
Anne Fant Ekman
Anne-Marie Basebo Gustafsson
Kickie Gustafsson
Maud Ax
Ulrika Ericsson

Kontakta  oss

commendorsgilletjosefina[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss  kontakta via formuläret nedan

Nyheter

Commendörsgillet Josefinas Stiftaregrad

Vid Commendörsgillet Josefinas gradgivning i Stiftaregraden den 23 mars 2024 blev fem systrar Stiftare: Birgitta Lindgren, Karin Jochnick och Anita Jonson från Margaretalogen, samt Pia Janson och Elisabeth Kristensson från Emerentialogen. Foto: Monika Burman

Stiftaregraden är Götiska Förbundets högsta grad.

Domaregrad i Commendörsgillet

Vid lördagens  (2024-02-24) kombinerade Domaregrad och Årsmöte i Commendörsgillet Josefina fick vi fem nya Domaresystrar till våra loger:
Bilden visar samtliga tre recipiender tillsammans med sina
respektive faddrar och Commendörsgillet Josefinas Ordförande Inger
Pålsson. (från vänster: Monika Burman fadder till Ingela Ferneborg; Maud Ax fadder till Eleonor Meissner samt från Margaretalogen Lisbeth Arff med sin fadder Eva Oltegen).

Text: Maud Ax
Foto: Monika Burman

Commendörsgillet Josefinas Stiftaregrad

Vid Commendörsgillet Josefinas gradgivning i Stiftaregraden den 22 april 2023 i Uddevalla blev 7 systrar Stiftare. Det var Gunilla Börjesson och Cecilia Gustafsson från Margaretalogen, Edith Jonsson, Ulla-Britt Mellgren, Vanja Örtendahl och Maud Ax från Emerentialogen samt Catharina Blixt Jeppsson från Hertiginnan Ingeborglogen.

Stiftaregraden är Götiska Förbundets högsta grad.

Nya Commendörer

Vid Commendörsgillet Josefinas gradgivning i fjärde graden den 25 februari i Skara fick systrarna Ann-Britt Andersson, Emerentialogen, Yvette Diaz, Hertiginnan Ingeborglogen och Ingela Smederöd, Margaretalogen Domaregraden och blev Commendörer.

I samband med gradgivningen hölls också Commendörsgillet Josefinas årsmöte.