Hoppa till innehåll
Skansen Lejonet men Götiskt märke

Hertig Carlslogen, Mariestad

Hertig Carlslogen stiftades den 29 september 1990 och är ett Riddaregille under Götiska Förbundet.
Logens första ordförande var Hans Wiljén, en av initiativtagarna som då var medlemmar i Afzeliuslogen, Skara. Logebildandet hade föregåtts av en Götisk Förening som varit verksam sedan den 2 juni 1988 med 19 Bröder i startögonblicket. Riddaregillet genomför ritualbundna logesammanträden och gradgivningar i Götiska Förbundets tre första grader och är knutet till Commendörsgillet Skaraborg, Götala.

Logesammanträdena avhålls i Odd Fellowhuset, Ö.Järnvägsgatan 23, Mariestad.
Utöver ordinarie logeverksamhet i Mariestad anordnar gillet utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.
Inom gillet har anordnats en historisk bokcirkel under ledning av Bernt Johansson.

STYRELSEN

Ämbete 
Ordförande 
vice Ordförande 
2. vice ordförande 
Talman
Ombudsman
Sekreterare
Skattmästare
Ceremonimästare

 

Namn
Mikael Rönnlund
Mikael Johansson
Johan Pihlström
Johan Pihlström
Björn Ahlberg
Peter Alsterberg
Göran Waern
Erik Sörquist

Kontakta oss

hertigcarlslogen[at]gotiskaforbundet.se

Om du är intresserad av att veta mer om oss eller att bli medlem i vårt Gille, kontakta oss via formuläret nedan

Nyheter

Mariestads gränsstenar

Hertig Carlslogen har sedan 1990-talet åtagit sig att vårda Mariestads kvarvarande och kända gränsstenar. I nuläget finns det tre stora stenar som tas omhand. Arbetet har nystartats under senare delen av 2019 och intensifierats under januari månad 2020. En arbetsgrupp inom Gillet har startats. Det är talmannen Johan Pihlström som är ansvarig för arbetsgruppen och bistås av ceremonimästaren Eric Sörqvist samt Gillets ordförande Mikael Rönnlund. I arbetsgruppen kommer det även att ingå bröder från Hertig Carls-logen som inte ingår i styrelsen. 

Arbetet i nystarten har framför allt bestått i att en stenkonservator har inventerat de tre stenarna och inkommit med en åtgärdsplan till Gillet.. Denna plan kommer att användas för att söka medel från Länsstyrelsens fonderade pengar för underhåll av dylika fornminnen. Vid kontakter med Länsstyrelsen hyser Hertig Carlslogen gott hopp om att få bidrag till stora delar av restaureringskostnaderna för de tre gränsstenarna. Under våren kommer stenarna att få gräs klippt runt sig och mossbekämpning kommer att genomföras enligt stenkonservatorns instruktioner. När det gäller restaurering av stenarna och de fundament som de står på överlämnar Gillets bröder detta till professionella händer. Dessa gränsstenar är för värdefulla för Mariestads och Sveriges historia och ska därför tas om hand av de som kan detta.

Vård av gränsstenar

Hertig Carlslogen har tagit på sig ansvaret för att vårda de gränsstenar som hertig Carl lät anlägga för att markera Mariestads gränser.

Här ser vi våra Götiska Bröder, från vänster Matz Erlandsson,Bertil Ström och Bernt Johansson, efter det nyligen utförda arbetet vid en av stenarna!

 Då Mariestad grundades av Hertig Carl (sedermera kung Carl IX) år 1583 lät han utmärka stadens östra gräns med fem stora stenar. Stadens västra gräns utgjordes av ån Tidan.