Löpsedlar:

 

   

Götiska Förbundet och 

Västlänken (Länk: klicka på 
bilden ovan) 

 


banner_bokarestaurang.png

 

 

 

 

 

 

 


 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan

 1. för att läsa!

   

  Erbjudande!

  Alla medlemmar som besöker

  Göteborg och Skansen Lejonet

  kan utnyttja Förbundets

  förmån att bo på First Hotell G.

  Läs mer under medlemsnytta.

   

  "Gröna Kortet" sökväg:

  Grön list - "Götiska Förbundet",

   

   

  Senaste Nytt: (länkar)


  Margaretalogen - Gradgivning i Birgittagraden


  Skaraborgsbrödernas gemensamma Högtidsdag

   

  Commendörsgillet Skaraborg

  2021 års stipendium utdelat


  Commendörgillet Skaraborg: Sex nya Stiftarebröder invigda

   

  De kvinnliga Gillenas Högtidsdag

   

  Hertiginnan Ingeborg - planerat nytt kvinnligt Gille i Varberg.


   

   

  "Gröna Kortet" 2021

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Bokningar

  Bokningar  av konferenser,

  bröllop, högtidsdagar och

  övriga engagemang genom;

   

  Våra restauratörer:

  Mats Andersson, tel 073-940 03 15. vaning@gmail.com

   

   

  Christian Ziser,  tel 070-731 50 88, kockensskafferi@live.se

   

   

   

  Nedslag i Götiska Minnen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Öppet för allmänheten:
  Skansen Lejonet år 2021

  Söndagsvisningar kl 13.00

   

  Ingen ytterligare visning under 2021. Välkommen åter under 2022.

   

  OBS: Ingen visning i januari eller december.

   

   

                     Förbundsborgen Skansen Lejonet

   

  Första söndagen i varje månad, förutom januari och december månader, sker visning av Skansen Lejonet klockan 1300.

  Passa på att se och lära mer om en del av vår svenska och Göteborgs historia.

   

  Nästa guidning planeras genomföras den 6 februari 2022

   

  Götiska Förbundets Vision 

   

  Att i Stiftarnas anda, sprida Götiska värderingar, väcka intresse för medlemskap och därigenom stärka kärleken till fäderneslandet hos svenska medborgare.

   


  Välkommen till Götiska Förbundet


  Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

   

  Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

   

  Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

   

  Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

   

   

   Loger och aktiviteter


  Verksamheten ute i Förbundets Gillen påverkas av rådande situation och Gillesstyrelser tvingas följa givna rekommendationer och att fatta beslut därefter. Ingen styrelse vill bidraga till attt negativt påverka medlemmars hälsa eller till ökad smittspridning, vare sig i eller utanför Götiska Förbundet.

  Om ej Gille nått Dig med meddelande om ändring av aktivtet och Du är tveksam till om den kommer att genomföras eller ej, ta kontakt direkt med Gillet för besked.

  Vid tänkt besök i andra Gillen, kontrollera med berört Gille, i de fall att ändring ej finns angiven i Hemsidans "Gröna Kort,  att planerad aktivitet  genomförs angiven dag.

     Svea Orden


  Götiska Förbundet samverkar med det ideologiskt besläktade ordenssällskapet Svea Orden.

  År 1931 ingick de båda ordnarna ett avtal som innebär att resp. ordens medlemmar äger att övervara resp. ordens allmänna sammankomster samt efter vissa regler även gradgivningar.  1993 instiftades den gemensamma graden, Riksgraden. Enligt statuterna får endast 20 innehavare sammanlagt finnas i de båda ordnarna.

  www.sveaorden.se

  För att läsa om boken och beställa. Följ nedanstående länk.

  http://www.sveaorden.se/ny-bok-i-forna-svears-kolvatten/


 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson,

v. Stormästare

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 

 

 

 

 

 

   

 

                                            © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |