Löpsedlar:

 

   

Götiska Förbundet och 

Västlänken (Länk: klicka på 
bilden ovan) 

 


banner_bokarestaurang.png

 

 

 

 

 

 

 


 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan

för att läsa!

 

Erbjudande!

Alla medlemmar som besöker

Göteborg och Skansen Lejonet

kan utnyttja Förbundets

förmån att bo på First Hotell G.

Läs mer under medlemsnytta.

 

"Gröna Kortet" sökväg:

Grön list - "Götiska Förbundet", 2022 års kort inlagt

 

 

Senaste Nytt: (länkar)


Margaretalogen - Gradgivning i Birgittagraden


Skaraborgsbrödernas gemensamma Högtidsdag

 

Commendörsgillet Skaraborg

2021 års stipendium utdelat


Commendörgillet Skaraborg: Sex nya Stiftarebröder invigda

 

De kvinnliga Gillenas Högtidsdag

 

Hertiginnan Ingeborg - planerat nytt kvinnligt Gille i Varberg.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bokningar

Bokningar  av konferenser,

bröllop, högtidsdagar och

övriga engagemang genom;

 

Våra restauratörer:

Mats Andersson, tel 073-940 03 15. vaning@gmail.com

 

 

Christian Ziser,  tel 070-731 50 88, kockensskafferi@live.se

 

 

 

Nedslag i Götiska Minnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet för allmänheten:
Skansen Lejonet år 2022

Söndagsvisningar kl 13.00 är planerade genomföras:


6 mars

3 april

1 maj

5 juni

3 juli

7 augusti

4 september

2 oktober

6 november


 

 

 

                   Förbundsborgen Skansen Lejonet

 

Första söndagen i varje månad, förutom januari och december månader, sker visning av Skansen Lejonet klockan 1300.

Passa på att se och lära mer om en del av vår svenska och Göteborgs historia.

 

Nästa guidning planeras genomföras den 6 mars 2022

(6 februari inställd)

 

Götiska Förbundets Vision 

 

Att i Stiftarnas anda, sprida Götiska värderingar, väcka intresse för medlemskap och därigenom stärka kärleken till fäderneslandet hos svenska medborgare.

 


Välkommen till Götiska Förbundet


Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

 

Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

 

 

 Loger och aktiviteter


Verksamheten ute i Förbundets Gillen påverkas av rådande situation och Gillesstyrelser tvingas följa givna rekommendationer och att fatta beslut därefter. Ingen styrelse vill bidraga till attt negativt påverka medlemmars hälsa eller till ökad smittspridning, vare sig i eller utanför Götiska Förbundet.

Om ej Gille nått Dig med meddelande om ändring av aktivtet och Du är tveksam till om den kommer att genomföras eller ej, ta kontakt direkt med Gillet för besked.

Vid tänkt besök i andra Gillen, kontrollera med berört Gille, i de fall att ändring ej finns angiven i Hemsidans "Gröna Kort,  att planerad aktivitet  genomförs angiven dag.

 Svea Orden


Götiska Förbundet samverkar med det ideologiskt besläktade ordenssällskapet Svea Orden.

År 1931 ingick de båda ordnarna ett avtal som innebär att resp. ordens medlemmar äger att övervara resp. ordens allmänna sammankomster samt efter vissa regler även gradgivningar.  1993 instiftades den gemensamma graden, Riksgraden. Enligt statuterna får endast 20 innehavare sammanlagt finnas i de båda ordnarna.

www.sveaorden.se

För att läsa om boken och beställa. Följ nedanstående länk.

http://www.sveaorden.se/ny-bok-i-forna-svears-kolvatten/


 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson,

 

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 

 

 

 

 

 

   

 

                                            © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |