Löpsedlar:

 

   

Götiska Förbundet och 

Västlänken (Länk: klicka på 
bilden ovan) 

 


banner_bokarestaurang.png

 

 

 

 

 

 

 


 

Klicka på nedanstående text 

Läs om Götiska Minnesmärken

 

 

Bli medlem:

* Obligatoriskt fält

Klicka på text (brun)nedan

för att läsa!

 

Erbjudande!

Alla medlemmar som besöker

Göteborg och Skansen Lejonet

kan utnyttja Förbundets

förmån att bo på First Hotell G.

Läs mer under medlemsnytta.

 

"Gröna Kortet" sökväg:

Grön list - "Götiska Förbundet",

 

 

Senaste Nytt: (länkar)

 

"Gröna Kortet" 2020

 

Afzeliuslogen: En ny Förbundsbroder

 

Hertig Carlslogen: Nordmannagrad den 21 februari

 

Hertig Carlslogen: Nystart för vård av Mariestads gränsstenar

 

Margaretalogen: Årsmöte och musikunderhållning

 

Commendörsgillet Skaraborg: Två Nya Domarebröder

 

Victorialogen: Årsmöte och föredrag

 

 

 

 

 

 


 

Bokningar

Bokningar  av konferenser,

bröllop, högtidsdagar och

övriga engagemang genom;

 

Våra restauratörer:

Mats Andersson, tel 073-940 03 15. Mats.andersson@harryda.se

 

Christian Ziser,  tel 070-731 50 88, kockensskafferi@live.se

 

 

 

Nedslag i Götiska Minnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppet för allmänheten:
Skansen Lejonet år 2020

Söndagsvisningar kl 13.00

 

Vår Förbundsborg är

öppen för guidad visning

följande söndagar:

 

2 februari

1 mars

5 april inställd

3 maj inställd

7 juni

5 juli

2 augusti

6 september

4 oktober 

1 november

 

OBS: Ingen visning i januari eller december.

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ove Bertilsson,

v. Stormästare

0705-57 59 13

E-mail: forbundsstyrelsen@

gotiskaforbundet.se

 


 

 

 

Nästa guidning 


Söndagen den 5 april 2020 inställd


Besök ett stycke levande stormaktstid!

Kom till Skansen Lejonet kl 13.00

och hör om Skansen Lejonets och Göteborgs spännande historia.

 

Högtidsdagen den 18 april 2020 uppskjuten


Med hänvisning till rådande utveckling av Coronaviriuset och dess spridning har Förbundsstyrelsen beslutat att Högtidsdagen med Stormästareinstallation den 18 april skjuts på framtiden.

Hälsoläget i vårt land får avgöra när ny datun kan meddelas. 

 

Loger och aktiviteter

 

Verksamheten ute i Förbundets Gillen påverkas av rådande situation och Gillesstyrelser tvingas följa givna rekommendationer och att fatta beslut därefter. Ingen styrelse vill bidraga till attt negativt påverka medlemmars hälsa eller till ökad smittspridning, vare sig i eller utanför Götiska Förbundet.

 

Om ej Gille nått Dig med meddelande om ändring av aktivtet och Du är tveksam till om den kommer att genomföras eller ej, ta kontakt direkt med Gillet för besked.

 

Vid tänkt besök i andra Gillen, kontrollera med berört Gille, i de fall att ändring ej finns angiven i Hemsidans "Gröna Kort,  att planerad aktivitet  genomförs angiven dag.

 

 

Välkommen till Götiska Förbundet


Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen civilkurage), Måttlighet och Redlighet – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

 

Götiska Förbundet är en orden med lika rättigheter för män och kvinnor. Förbundet vilar på en kristen och demokratisk grund. Det är obundet av partier och samfund. Götiska Förbundet värnar om medmänsklighet och laglydnad samt tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

 

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.

 

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

 

 

 

Svea Orden

Götiska Förbundet samverkar med det ideologiskt besläktade ordenssällskapet Svea Orden.

År 1931 ingick de båda ordnarna ett avtal som innebär att resp. ordens medlemmar äger att övervara resp. ordens allmänna sammankomster samt efter vissa regler även gradgivningar.  1993 instiftades den gemensamma graden, Riksgraden. Enligt statuterna får endast 20 innehavare sammanlagt finnas i de båda ordnarna.

 

www.sveaorden.se

 

 

För att läsa om boken och beställa. Följ nedanstående länk.

 

http://www.sveaorden.se/ny-bok-i-forna-svears-kolvatten/

 

 

 

   

 

                                            


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |