Hoppa till innehåll
Test-information

Götiska Förbundets Vision

Götiska Förbundet bildades 1815. Stiftarna ville med Förbundet bidra till en god utveckling av Sverige genom att framhålla dygderna Mandom (idag i betydelsen Civilkurage), Måttlighet och Redlighet (i vilka idag  kan intolkas Ödmjukhet och Ärlighet) – dygder med samma aktualitet i vår tids mångkulturella samhälle som 1815 när Förbundet bildades.

I Götiska Förbundets ändamålsparagraf står att Förbundet vilar på kristen, demokratisk och nationell grund. Det är obundet av partier och samfund.

Götiska Förbundets syften är att stärka och bevara kärleken till Fäderneslandet att vårda kulturarvet att främja  vård av miljö och natur samt att värna medmänsklighet och laglydnad.

För att fullgöra sina syften vill Götiska Föbundet stödja sådana fosterländska strävanden som levandegör vår historia, höja kuskapen om vår kultur och natur, verka för vår nationella säkerhet samt i samhörighet med andra bistå medmänniskor, Götiska Förbundet tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.