Hoppa till innehåll

3. Kungsgrottan "Oscars bro" Trollhättan

Märket rest 1877-08-26
I Götiska Förbundets förteckning står Kung Oscars bro ”Grottan”. Vi ska nog använda ”Kungsgrottan” då märket sattes upp före det att den första bron hade kommit på plats.

MOTIVERING

Götiska Förbundet har en stark förankring till Trollhättebygden. I Västra Tunhem stiftades Förbundet år 1815 och en av stiftarna Gustaf Jochnick,  skänkte en fastighet där Götiska Förbundets första friskola startades, se märke nr 30.

Nedan citat från 10 maj 1945 från en minnesstund vid märket dagen efter fredsdagen i Europa. Talet  hölls av Fil. Mag. Werner Johnsson dåvarande ordförande i Torstenssonslogen.

Det var nog icke av en slump, som det placerades just här. Detta var verkligen en ”götisk” plats. Härifrån hade man en underbar utsikt över ett stycke storslagen svensk natur, som i icke ringa grad bidragit till att göra det svenska namnet känt över världen.
Ur djupet hördes det mäktiga bruset av vattenfallen, vilket vittnade om de oerhörda kraftmängder, som där funnos. Man kunde ana att de med teknikens framsteg skulle bli till utomordentligt gagn för vårt land.
Här var en plats som varje svensk kunde vara stolt över. Och bredvid låg Kungsgrottan, där svenska konungar och andra kungligheter alltifrån Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika tecknat sina namn på bergväggen, en plats, där gången tid så levande framträder för betraktaren och svensk historia passerar revy.
Märkets ursprung och mening tycks ha fallit i glömska och det uppstod många underliga berättelser om det mystiska märket uppe på berget ovanför fallen. I en liten skrift från 1882 talas om en frimurarvärja, omgiven av en del emblem. Och vägvisarna i Trollhättan, ”ciceronerna”, hade många fantastiska historier att berätta för undrande turister. Det var om strider i den grå forntiden, då kämpar här hade förlikts, stött svärdet i klippan och räckt varandra handen till försoning.
Det är i händelserika dagar. Dagar som kunna sägas vara en vändpunkt i vår tids historia, då mänskligheten efter att under snart sex år ha våndats och pinats i krigstidens ohyggliga lidanden, äntligen börjar skönja en ljusnande framtid i fredens och frihetens hägn. Må detta märke även bli ett minne av denna, den spirande förhoppningens tid.
Men må det främst minna oss göter om de höga ideal, det symboliserar och mana oss att sträva till fullkomning i dessa dygder.
Ty mer än någonsin står det i dessa dagar klart för alla, vad det betyder för ett folk att äga ett fritt fädernesland. Inga offer äro för stora, som bringas till dess försvar.

Må vårt Götiska Förbund bli ett av medlen att hålla denna fosterländska anda vid makt! I kampen för fosterlandets frihet må vi vara bland de främsta.”

Det finns många historier om vårt märke vid ”Kungsgrottan”. Kungsgrottan är en jättegryta från istiden som blivit Trollhättans kungliga autografbok. Gästande kungligheter har här förevigat sina namnteckningar. Den äldsta är från  Kung Adolf Fredrik 9 augusti 1754 och den senaste Kronprinsessan Victoria 2001.

Kung Oskars bro, Oscarsbronbro, invigdes 1889 efter två års byggnation. Bron blev lite för lång så den fick kapas 6 fot i varje ände. En kortare är starkare, men senare tids beräkningar visade att det blev tvärt om på grund av spänningsförhållanden.

24 januari 1968 lyckades man riva den motsträviga bron som varit avstäng en tid, till och med för gångtrafik. Den nya bron stod klar 1969.

 

Källa: Götiska Minnen