Hoppa till innehåll

26. Ashebergsplatsen/Skansberget, Uddevalla

1988 sattes märket upp vid Aschebergsplatsen i centrala Uddevalla, numera Sagaplatsen. Märket flyttades några år senare till Skansberget och fick år 2002 ytterligare en ny placering i berget vid Svarta Örnvillan, där Aschebergslogen har sin Borg.

Rutger von Ascheberg, föddes den 2 juni 1621 i Kurland, Lettland och avled den 17 april 1693 i sitt hus vid Stora Torget, i dag Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Ascheberg var Generalguvernör för de tidigare danska landskapen, Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Han ägde ett flertal gårdar i Bohuslän som till exempel Holma, Kastellgården, Stenungsö, Ström och Torreby. Därmed var han bland de rikaste i Bohuslän.

Ascheberg gjorde sig känd redan under 30-åriga kriget som 13 åring, år 1634 i slaget vid Nördlingen. Han fick sin första officersfullmakt år 1644 som kornett. Under Skånska kriget var han högste befälhavare över de svenska trupperna och deltog i slaget vid Lund.

Den 1 maj 1677 blev han guvernör över Bohuslän och den 29 september 1679 över Göteborg (med svenska Hisingen, Askims-, Sävedals- och Vättle härader), liksom över Bohuslän, Dalsland, staden Vänersborg samt halva Väne härad. Samma år den 13 december fick han sin generalguvernörs titel. Ett halvår senare övertog han, efter Johan Gyllenstiernas död, generalguvernementet över Skåne, Halland och Blekinge.
Rutger von Aschebergs porträtt finns på basen av ryttarstatyn av Karl X Gustav i Uddevalla.

I Tyska kyrkan eller Christinæ kyrka i Göteborg uppfördes ett storslaget gravkor som invigdes den 11 december 1682 med generalguvernören på plats. Där begravdes han, 26 augusti 1694, under en pampig ceremoni.  Kung Karl XI hade rest dit från Stockholm för att delta. Ascheberg fick ge namn åt Förbundets femte Riddargille med säte i Uddevalla.

Källor:
Götiska Minnen.
Wikipedia.