Hoppa till innehåll

19. Götiska Batteriet, Göteborg

1985-05-30, invigdes minnesmärket.

Se fler bilder på följande hemsida: http://www.benkar.se/glomdarum/galleri/Militart-Bevarat-Museum/GotiskaBatteriet/index.html

Motivering

“Götiska Förbundets försvarsfond af år 1892” bekostade år 1895  inköpet av 11 ha mark för 5330 kr från Västra Frölunda socken för befästning av Göteborg. Platsen blev benämnd Västerberget.

Bakgrund

Göteborg var, om inte helt försvarslöst, otidsenligt skyddat. Nya Älvsborg hade tagits ur bruk och ingen ersättning hade beslutats. För nationen var det inte bra att vid denna tids oroligheter vara utan ett starkt försvar. I väster pågick aktiviteter för att frigöra Norge från Sverige och landet behövde skydda sina handelsförbindelser åt väster.

Marken som inköpts, Västerberget, överlämnades inte till Försvaret (Kronan) förrän Riksdagen beslutat om Fästningsbyggandet. Även detta skulle heta Älvsborgs fästning, men gick mer under namnet Oscar II:s fort på grund av   att Kung Oscar II tände första sprängsalvan 1899.

Fortet stod klart 1907 med fyra batterier och hade en bemanning på 300 personer, helt skyddade inne i berget. I anslutning till Oscar II:s fort byggdes samtidigt det Götiska Batteriet för medel som insamlats av Förbundet. Förbundet var tydligen bra på att samla in pengar då man först hade  haft  råd att köpa loss marken Västerberget, omfattande 11 ha år 1895. Därefter hade  man ekonomiska möjligheter att bygga Götiska Batteriet.

Batteriet var ett skydd för fortet (Oscar II) och hade en bestyckning av 2+2 57 mm kanoner m/99. Pjäserna var helt inbyggda i berget, vilket gav mycket bra skydd. Med bra skydd får man begränsningar vad gäller skjutriktningar och därför kallas denna typ ”spärrbatterier”, ansvarar för en viss sektor. 

Det fanns också möjlighet för belysning av sektorn. Strålkastaren hade ett skyddat utrymme och kunde vid behov föras ut till förberedd plats. Inom skyddet fanns såväl förläggning och kök samt naturligtvis förråd för utrustning, reservdelar och ammunitionsförråd.

Eldledning skedde från respektive pjäsplats men under andra världskriget byggdes en skyddad plats ovanför batteriet för eldledning.

1986 gick det Götiska Batteriet ur den organisation som skulle försvara Göteborg. Därmed kunde Götiska Förbundet placera ut sitt minnesmärke på denna plats.

Se även Götiska Minnesmärken nr 7 Nya Älvsborg

Källa: Götiska Minnen. Wikipedia.