Hoppa till innehåll

22. Sparlösastenen, Sparlösa, Vara

1988-04-23 kom detta Götiska Minnesmärke på plats och invigdes.

Märket står på en berghäll invid det skyddande huset för den berömda sparlösastenen. Skylten bär texten ”Forntid – Framtid – Nuets ansvar”.

Motivering
Här finns en av Sveriges märkligaste runstenar. Koordinater: 58°2051.76 ’N 12°5021.73 ’Ö.

Beskrivning

Sparlösastenen (VG 119) (RAÄ-nr Sparlösa 13:1) är huggen på 700-talet, vissa menar 800-talet.

Det är vanligt med oenighet vad det gäller tidsbestämningar av detta slag av stenar, men man säger samtidigt att den är jämngammal med rökstenen (ÖG 136) vid Röks Kyrka i Östergötland.

Sparlösastenen har två olika runalfabet. Övervägande 16-typiga Kortkvistrunor, men även Urnordiska runor. Vissa vill säga att den nämner Uppsala men det står troligen, ubsal, vilket i dessa trakter, Västergötland, avser högt belägen odlingsplatå. Vanligt förekommande runt Kinnekulle. Stenen nämner ett stort slag, men inte så att det går att härleda vilket slag som avses.  Namnen Alrik och Erik kan kanske härledas till de som förekommer i Snorres Yngligasaga.

Stenen är först känd, dokumenterad, år 1684, då Sparlösa kyrka hade brunnit och skulle repareras. Då påträffade stenen. Den klövs på längden och återanvändes i södra korväggen vid återuppbyggnaden av kyrkan. År 1848 revs kyrkan och  ersattes av nuvarande Sparlösa kyrka. Runstenen, eller rättare sagt stenarna, användes även i denna kyrkas kor. 1937 hittades den åter efter  en gammal gummas berättelse och plockades fram. Då placerades den på kyrkogården.

På Bengans Historiesidor finns att läsa följande: ”ristad med runor och figurer på samtliga fyra sidor – en beriden krigare med svärd i hand, hundar och måhända en björn, vilddjur och fantastiska fåglar, ett skepp med råsegel och styråra och en byggnad i stavkonstruktion, inte otroligt att det är ett tempel för gudarna med en stor edsring på den stora dörren.” 

Stenen är märklig och har fått ett eget hus, år 1982. Detta för att undgå att förstöras av  väder och vind.

I huset kan man i lugn och ro studera stenen. Stenens runor finns lättlästa, förklarade på tavlor uppsatta på väggarna i huset.

Källor:
Tavlor, skyltar.
Bengans historiesidor.
Wikipedia.