Hoppa till innehåll

8. Blomsholm, Strömstad

Märket uppsattes 24 juni 1910.

Motivering

Platsen är historiskt intressant med spår från järnåldern och framåt.
Vi befinner oss nu på en plats som varit skådeplats för många spännande händelser de senaste 2000 åren.

Stigen leder oss genom ett landskap som präglats av odling och bete till några av Bohusläns mest kända fornlämningar. Skyltar berättar historien om fornlämningarna, byggnaderna och platserna utmed stigen.

STENSKEPPET

Bohusläns största skeppssättning är mer än 40 meter lång och har vacker utsikt över odlingsmarkerna. Graven kallas Stenskeppet, och den omges av ett gravfält med ett tjugotal gravar. De anlades troligen under den senare delen av järnåldern, cirka 400-600 e. Kr. Då stod havsvattennivån ungefär fem meter över dagens och Stenskeppet hade i stället utsikt över en skyddad havsvik.

Vid skogsbrynet i sydväst syns storhögen Grönehög.

 

KVARNARNA OCH GALÄRVÄGEN

Forsen i Blomsholmsbäcken har drivit kvarnar och sågar åtminstone sedan 1612. Kvarnarna gav mjöl och sågarna levererade virke, som sedan exporterades sjövägen till Europa. Idag finns flera fördämningar och husgrunder kvar vid bäckfåran, tillsammans med modernare av betong.

Under sommaren 1718 kunde man här beskåda en märklig tilldragelse. Karl XII hade beordrat att ett antal galärer och andra krigsskepp skulle flyttas från Strömstad till Idefjorden landvägen, för att sättas in i kriget mot Norge. Skeppen drogs på land förbi Blomsholms kvarnar och trots en rad problem lyckades man genomföra det jättelika företaget. 

DOMARRINGEN OCH GRAVFÄLTET

På backarna ned mot slätten vid Blomsholm ligger ett stort gravfält från järnåldern.  Här finner vi bland annat Bohusläns största domarring, gravhögar av olika storlekar, stensättningar och resta stenar.

Gravarna har anlagts ca 0-600 e. Kr. Från domarringen har men en fin vy mot “Blomsholmsskeppet.”

 

KÄLLA: Bohusläns Museum.