Hoppa till innehåll

27. Neukloster, Tyskland

Det Götiska minnesmärket placerades där 1994-05-27.

Neukloster med flera områden tilldelades Sverige i Westfaliska freden 1648 och utgjorde 1654-1689 en del av drottning Kristinas underhållsländer (livgeding). Det innebar att skatteintäkterna från staden och dess omgivningar gick till den abdikerande drottningens underhåll.

År 1803 lämnade Kung Gustav IV Adolf detta område på 100 år som säkerhet till hertigen av Mecklenburg-Schwerin för ett lån. 1814 tillföll Neukloster Preussen. Den 20 juni 1903 upplöstes det avtal som tecknats i Malmö 1803 om återlösningsrätt. 

Neukloster är en del av Mecklenburg. Neuklosters kyrkas klocktorn förstördes vid en brand 1987 varvid kyrkklockan skadades svårt. Under 1993 donerade Gustaf II Adolfslogen 2000 DM som bidrag till kyrkklockans renovering.

I maj 1994 (26-29) arrangerade logen en resa till Neukloster med anledning av att klockan återtogs i bruk. Göterna deltog i en gemensam söndagsgudstjänst tillsammans med den evangeliska församlingen i Neukloster. Götiskt märke sattes upp och en minnestavla avtäcktes, arrangemanget ingick i firandet av Neuklosters 775-årsdag. Det var Ordföranden för Gustaf II Adolfslogen Tore Eckert som avtäckte minnesmärket. Detta var det första märket som placerades utanför Sveriges gränser. År 2003 deltog Götiska Bröder vid vår partnerskapsförsamling i Neukloster, Mecklenburgs firande, att detta område och Wismar för 100 år sedan övergick från Sverige till Mecklenburg genom den pantsättning som gjordes 1803. Sverige löste inte panten 1903. Vilket för Sverige senare visades som klokt. Vår neutralitet och undslippandet av de två världskrigen hade sannolikt varit omöjligt. 

Källa:
Götiska Minnen
Tavlor på plats