Hoppa till innehåll

31. Ragnvald grav, Karleby, Falköping

Götiskt Minnesmärke invid Ragnvalds grav i Karleby socken, Falköping. Uppsatt 2011-04-09 av Afzeliuslogen som även vårdar och sköter märket.

Ragnvalds grav är ett fornminne med Riksantikvarieämbetet RAÄ-nr Karleby 58:1.

Motivering 

Vägen som går genom Karleby långa öster om Falköping lär vara en av Sveriges äldsta vägar, en väg som användes redan under stenåldern. Utmed vägen ligger gårdarna i en lång rad, mitt för varje gård, med vägen mitt emellan ligger gånggrifter och hällkistor på rad. De äldsta gravarna uppfördes kanske 3500 f Kr, alltså för 5500 år sedan och man menar att gårdarna har legat här och på samma ställen sedan dess.

Väster om vägen och strax norr om Karleby kyrka ligger Skandinaviens största gånggrift, Ragnvalds grav, vilken mäter en längd av 17 meter. Vid en undersökning fann man rester efter ett åttiotal skelett, generationer av en släkt samlade under samma tak på sin väg in i evigheten. 

Beskrivning

Ragnvalds grav är en gånggrift i omgivande stensättning. Stensättningen är ca 33×32 m (V-Ö) och cirka 1 m hög. Den rektangulära gravkammaren är ungefär 16 meter lång (NNV-SSÖ) och 2,3–2,5 meter bred. I söder ligger en gavelhäll 1,4 meter lång och 0,05-0,1 meter bred. I norr syns ingen gavelhäll. I kammarens västra långsida är tre kalkstenshällar synliga 0,9-6,8 meter långa och 0,15–0,25 meter breda. I östra långsidan syns fyra kalkstenshällar 1,5–3,1 meter långa och 0,1-0,2 meter tjocka. Kammaren är täckt av nio takblock av gråsten, varav tre ännu vilar på båda långsidornas hällar. Takblocken är 2,2–3,6 meter långa, 1,4–2,2 meter breda och 0,3-0,8 meter tjocka. Kammaren är fylld med jord samt 0,1-0,3 meter stora stenar. 
Den i östra långsidan mynnande gången är cirka 11 meter lång och 1,8 meter bred. Förutom nyckelstenen täcks gången av fyra hällar varav den ena är i det närmaste helt övertorvad. Nyckelstenen är 2,5 meter lång, 1,7 meter bred och 0,8 meter tjock. Övriga takhällar över gången är intill 1,9 meter långa, 1,8 meter breda och 0,2-0,6 meter tjocka. Skålgropar finns på tre av takblocken över kammaren. På södra takblocket cirka 30 stycken, på det mellersta syns ungefär 10 stycken samt även på det norra ett 10-tal.. Skålgroparna är 5-11 centimeter i diameter och 1-4 centimeter djupa. 

Detta byggnadsverk är gjort 1000-1500 år före det att de egyptiska pyramiderna byggdes och takstenarna väger i genomsnitt 8-12 ton.  Hur imponerande var inte dessa byggnationer i sin glans dagar för snart 6000 år sedan.  Naturens krafter har farit fram, vind, vatten, värme, kyla och jordskalv, samt växtligheten. Vi måste ibland stanna upp, tänka till, se storheten i våra i många fall orörda historiska lämningar. De är som de är, inte underhållna, restaurerade eller tillrättalagda turistmagneter.

Vem var Ragnvald?

Ragnvald Knaphövde var en vald kung i slutet av 1120-talet. Han  var västgöte men efter att ha blivit vald till kung red han runt i riket. Vid återkomsten till Västergötland lämnade han inga “gisslomän” och dömdes därför till döden. Biskop Karle av Edsvära satt i Tingets presidie. Domen verkställdes av tingsdeltagarna.

Ragnvalds eftermäle i västgötalagens konungalängd lyder:

“Han red till Karleby utan gisslan, och för denna sidvördnad, han visade alla västgötar, fick han en skymflig död”.

Källor: Riksantikvarieämbetet.
Afzeliuslogen.
Tavlor på platsen