Hoppa till innehåll

4. Öjareds park, Floda, Lerum

Märket invigdes den 5 juni 1887.

Motivering

Öjareds herrgårds park fick Götiska Förbundets 4:e  minnesmärke. Öjared eller Öijared säteri var fideikommiss och ägdes då av Erik Sebastian Adlerstierna – Adelsköld (1810-1888). Han blev ägare 1853.

Beskrivning

Öjared är en herrgård/säteri och ett fideikommiss från 1806(09?) vid sjön Mjörns sydligaste vik. Sydväst om Alingsås och i Stora Lundby socken, Vättle härad i Västergötland. Idag Lerums kommun i Västra Götaland.
Gården blev redan under tidigt 1500-tal sätesgård för adliga ätter. Den förste kände ägaren, med säkerhet, var riksrådet Eric Göransson Ulfsparre d. ä. (d. 1564). Ätten ägde Öijared till början av 1700-talet. Den siste Ulfsparre var Carin Bielke (d. 1695) som lär ha fått Öijared i morgongåva vid sitt äktenskap med Knut Ulfsparre 1623.
Baron R. Patkull, general hos Carl XII, köpte Öijared men efter en kort tid sålde han den till kommersrådet Sebastian Tham från Göteborg. Ätten Tham ägde Öijared som följde med Elsa Dorotea Tham (1756-1821) vid hennes äktenskap med Johan Christian Adelsköld 1774-10-25. Hon fick tillstånd att utbyta Öjared till fideikommiss mot Thamstorp i Trököna socken i Skaraborgs län år 1806. Hennes mormor Elsa Sigrid Adelstierna hade gjort Thamstorp till fideikommiss 1768.

“Ätten Adelsköld N:o 2029″.Enligt tradition gammal skotsk adlig ätt: hette I Sverige först Thom?us sedan Thomée adlad härstädes 1773 introducerad 1775.  (källa adelskalendern 1923).
Johan Christian Thomée adlades Adelsköld den 24/1 1773 (1737- 1798).
Erik Sebastian Adlerstierna – Adelsköld (1810-1888), ägare från 1853-1888 .
Johan Fredrik Sebastian Adlerstierna- Adelsköld (1852-1903). Tillträde som ägare 1888 enligt Gårdsarkivet. Han hade starka band till Götiska Förbundet och därför placerades det Götiska minnesmärket på denna plats.
Gustaf Fredrik Sebastian Adlerstierna- Adelsköld (1876-1936) var Alströmerska logens ordförande mellan 1929-1931.
Sten-Gustaf Fredrik Adlerstierna-Adelsköld (1906-1980)  Var ordförande i Moderlogen – Gustaf II Adolf logen 1963-1973.Ätte n ändades vid hans bortgång. Även fideikommisset ändades då han var ägare till Öjared när avvecklingslagen för fideikommissen trädde i kraft 1 januari 1964.

Det blev 6 generationer på Öijared under namnet Adlerstierna- Adelsköld.

Dödsboet sålde till Jonas och Monica Brandström som driver det som Golfanläggning och det Götiska minnesmärket återtogs 1984.

Källor: Gårdsarkiv, J-I F GIIA, Adelskalendern, RD författningar, Wikipedia, Götiska Förbundets Skrifter, Öijared Golf.