Hoppa till innehåll

29. Fattigfriskolan, Trollhättan

Det Götiska Minnesmärket invigdes 1997-03-15.

På stenens skylttext står att läsa:

Här intill invigdes 12 januari 1818 den första skolan i Trollhättans kommun. Götiska Förbundets fattigfriskola. Lokalen skänktes av en av Förbundets stiftare Gustaf Jochnick.

Motivering 

Den 12 januari 1818 är en viktig dag i Trollhättans historia för då invigdes platsens  första skola. Det var Götiska Förbundet som den dagen startade sin “fattigfriskola”.

Det hade bevisligen funnits bebyggelse och därmed också invånare på “Stranna” sedan början av 1400-talet. Den äldsta kända invånarförteckningen är från 1748 och då bodde här cirka  200 personer. Sockenkyrkan låg i Gärdhem och det var lång väg att skicka sina barn till klockaren för eventuell undervisning. Vid denna tid var det klockaren eller  en soldat som gav undervisning.

Men det var få, om ens någon, som tyckte det var värt mödan att skicka sina barn dit. Dessutom var det absoluta flertalet mycket fattiga och hade helt enkelt inte råd att betala extra för undervisning. Det var  inte bara avståndet till Gärdhem som begränsade, barnen fick redan tidigt  hjälpa till med försörjningen och skolutbildningen måste man avstå.

Ordenssällskapet Götiska Förbundet,  stiftades 25 juni 1815 vid Västra Tunhems kyrka av fem män, bland dem  bröderna Gustaf och David Jochnick från ”Trollhättan” eller Stranna som den bebodda delen som fanns på älven östra strand kallades. Det var först 1857 som namnet Stranna övergavs och vi fick Trollhättans församling.

Götiska Förbundet och bröderna Jochnick försökte få en s k ”fattigfriskola” till denna rikt bebodda plats. År 1816 beslöt Götiska Förbundet att instifta en skola  och Gustaf Jochnick ställde gratis en byggnad i kvarteret Sjöfrun till förfogande.
Carl Magnus Lithner anställdes den 19 november 1817 som ortens första skollärare.
Invigningen av skolan skedde den 12 januari 1818.

Vid denna tid hade redan Götiska Förbundet kunglig sanktion och Kronprins Josef Frans Oscar Bernadotte var ordenssällskapets högste styresman. Kronprins Oscar blev Kung Oscar I år 1844.

Fattigfriskolor startades från 1760-talet. Willinska fattigfriskolan i Göteborg vid Stampen, senare med annex i Haga, startade 1767 och sägs vara Sveriges första Folkskola.

Skolbyggnaden i Trollhättan skänktes till en ny skola ”Friskolan Kronprins Oscar” invigd 1824. Denna skola finansierades främst av Trollhätte Kanal- och Slussbolag samt flera industrier. Tio år senare uppfördes en ny skola ”Prins Oscars skola”.

Götiska Minnesmärket återinvigdes 2009-08-27 efter att en tid inte ha varit på plats. 

Källlor:
Trollhätte Kommuns hemsida.
Götiska Minnen