Hoppa till innehåll

28. Lützen, Tyskland

Gustaf II Adolfslogen, Göteborg, uppsatte detta märke 1995-05-11.

Motivering

Denna plats är för alla svenskar känd och den 6 november firas på många platser i vårt land. Även i Lützen högtidlighåller man denna dag. Konung Gustaf II Adolf stupade vid Lützen den 6 november 1632 under 30-åriga kriget, som var ett religionskrig. Där försvarade Sverige med bundsförvanter den luthersk-evangeliska läran mot den Kejserliga och av Påven stödda katolska kyrkan.

På en tavla uppsatt på platsen har Gustav II Adolfslogen förklarat märkets symboler och innebörd.

Det Götiska emblemet uppsattes av företrädare för Gustav II Adolfslogen  av Götiska Förbundet i Göteborg den 11 maj 1995 till åminnelse av det blodiga slaget vid Lützen.

Tecknet har tre symboler.

Ringen betecknar det gemensamma band som förenar Sverige och Lützen sedan den ödesmättade dagen den 6 november 1632.

Svärdet erinrar om den kamp som Sverige utkämpade under 30-åriga kriget för den rena luthersk-evangeliska läran.

Händerna uttrycker den broderliga vänskapen och framtida gemenskapen mellan Gustav II Adolfslogen i Göteborg och Lützen samt mellan Sverige och Tyskland

Bakgrund
30-åriga kriget startade 1618 och avslutades med Westfaliska freden år 1648.  Det var en serie av motsättningar indelat i olika skeden. Tyskland var inte i dagens mått ett rike utan många furstendömen och ständer i olika sammanslutningar och förbund,  med till exempel  Kejsare som sammanhållande överhöghet.

Sverige hade andra problem, bland annat  med  Polen. Det katolska anfallet mot reformationens utbredning var därför inte högprioriterat. I slutet på 1620-talet började däremot svenska intressen hotas och Gustaf II Adolf tillsammans med Danmark blandade sig i mer aktivt. Gustaf II Adolf landsteg i Tyskland den 25 juni 1630. Perioden 1630-1635 kallas Svensk -Tyska skedet. Denna del av 30-åriga kriget är väl omskiven.

Vi har alla vid någon skolhistorielektion läst om slagen vid Breitenfeld (7 september 1631) och Lützen.  Kriget var inte slut för att den svenske kungen hade stupat år 1632.

Perioden 1635-1648 kallas den Svensk – Franska.  Svenska armén stod under Johan Banér. Torstensson och Wrangel var också befälhavare under denna period.  Axel Oxenstierna ledde Sveriges förmyndarregering då Kristina, arvtagare till tronen, ej var myndig.

Källor: 
Götiska Minnen.
Wikipedia.