Hoppa till innehåll

6. Bohus slottsruin, Kungälv

Märket uppsatt 1902-06-01

Motivering

Uppsattes på denna plats efter det att Götiska Förbundet detta år hade bekostat den första restaureringen av fästningen.

Bakgrund

Märket var placerat söder om fästningen ovanför gamla ångbåtsbryggans plats. 
Pengarna till denna restaurering hade samlats in av Förbundet med början för en insamling 1895 till förmån för Göteborgs försvar och uppbyggnaden av det Götiska Batteriet (Götiska Minnesmärke nr 19) i infarten till Göteborgs Hamn. Dessa pengar gav startskott till en restaurering av en delvis förfallen fästning och ytterligare finansiärer har naturligtvis bidragit. Numera är det Statens Fastighetsverk som är förvaltare.

Bohus fästning har spelat en stor roll inom de gångna seklen där den var en stark befästning av Norge. Vi ska ej glömma att vid uppsättandet av märket var det union mellan Sverige och Norge även om unionen redan var ifrågasatt med långvariga och häftiga tidningsfejder. Unionsupplösningen gjordes 1905 med vapenskrammel men utan strid i samförstånd. 

Fästningen har vid minst sex tillfällen varit belägrad men har aldrig intagits.

1984 välte grundskoleelever stenen varvid märket slogs av. Stenen ligger ännu kvar. Götiska Förbundet och Kommunen blev ej överens om plats för återuppsättandet. 1989 hämtades märket tillbaka och fördes till Förbundsborgen Skansen Westgötha  Leijon, där det 1996 fick ersätta det Götiska märket i trä som ditintills varit uppsatt i Ordenssalen.