Hoppa till innehåll

18. Ekornavallen, Broddetorp, Falköping

Ekornavallen är ett stort gravfält och tros ha börjat användas från 3500 år f Kr, alltså för cirka  5500 år sedan. Platsen ligger mellan Gudhem och Varnhem, väster om ån Slafsan eller Hornborgaån. 
Ekornavallen är mest känd för sina gravar från olika tidsepoker men också som hednisk offerplats samt tingsplats. Det sägs att en gång i tiden var kan det ha varit ett av Europas största gravfält, mycket har tyvärr försvunnit när man började odla landskapet.

Fjärde västgötalagmannen Kring Alli hade sin tingsplats på Linconae Wallium där han under Erik Segersälls tid läste lagen (taldi lagh) enligt Vidhemsprästen Laurentius. Alli var inte direkt känd för att vara rättrådig utan ”fal för mutor och vrängt lag”.

Här finns också stenar med var sina syftstenar. Kan detta ha varit någon form av sol- eller månkalender?

Gånggriften Girommen (Gigerugnen) ca 9 meter lång  är vallens största gånggrift. På takhällarna finns  så kallade skålgropar även kallade älvkvarnar.

Gravröset högst upp på åsen är ansenligt och har både ett stenlagt brätte och en kantkedja som sträcker sig 4 meter utanför själva röset.

De domarringar som finns på Ekornavallen är inte kompletta utan stenar saknas.

En gravplats med dessa stora gravar kräva en befolkning inte i alltför ringa antal, men om detta får vi inte så många svar. Två platser i Ekornavallens närhet är föremål för diskussion, i varje fall bland lekmän. Det ena är Pharis enligt gamla skisser eller Fáris som idag heter ”Paris” enligt lantmäteriet. Var det här som Erik Segersäll och Styrbjörn Starke utkämpade slaget vid ”Fyrisvallar”?

Funderingar om Sätuna, Situn, där intill och Sigtuna (Uppland) far genom hjärnan.  Vi vet sedan länge att Fyrisån i Uppland fick sitt namn under Olof Rudbäcks tid och den hette då Salaån  (namnet Pålån finns också, med Pålacksbacken vid västra stranden, söder om Uppsala slott ner mot Ultuna). Hans ”Atlantica” har kanske gjort mer skada än nytta för vår historia.

Sätuna (Situn) hamn vid Hornborga, idag helt torrlagd på grund av landhöjningen samt de många sjösänkningarna som genomförts. Vi vet att transporter har genomförts av förnödenheter och byggmaterial till Scara hamn, via Hornborga – Flian – Afsen. Vi får heller inte glömma att här i närheten har vi vår äldsta kända boplats Almeö strax NV om Ekornavallen. Boplatsens organiska material är C-14 daterat till 7400 f Kr, alltså till mer än 9000 år sedan. Det är knappt tre tusen år efter det att inlandsisen släppte ut Baltiska issjön vid Billingens nordspets, 2 mil norrut. 

Då var Hornborgasjön en havsvik. Sedan bildas Ancylussjön, dåtidens Östersjö, en insjö med Vänern som en vik. Denna sjö avtappades genom Göta Älv och genom en älv där sedan de Danska Bälten bildades. ”Hornborgasjön” kan troligtvis ha varit en vik till ”Vänern”. Den blev senare en stor sjö väster Billingen. För cirka 2000 år sedan bildades de första byarna vid Hornborgasjön, såsom Bjällum, Bolum, Hornborga och Tranum.

Ekornavallen är en unik plats och belägen i Falköpings kommun (GPS: N 58 16 702, E 13 36 351). Här har människor varit bofasta sedan 3500 f Kr. I dessa trakter på Falbygden, finns cirka 300 gånggrifter vilket är tre fjärdedelar av det totala antalet i Sverige. Lämningar finns från bondestenålder (3000- 1800 f Kr), bronsåldern (1800 – 500 f Kr) och järnåldern (500 f Kr – 1000 e Kr).

Källor: Götiska Minnen, Bengans Historiesidor, Informationstavlor vid platsen, Fornguiden