Hoppa till innehåll

32. Sveaholmen, Svea Ordens ö, Ingaröfjärden, Stockholm

Den 20 augusti 2011  invigdes märket på Sveaholmen av Götiska Förbundets dåvarande Stormästare i närvaro av Svea Ordens Förste Drott och Stormästare. 

Svea orden är ett Ordenssällskap  motsvarande Götiska Förbundet med logeverksamhet i Stockholm och Uppsala. Svea Orden instiftades år 1793, 22 år tidigare  än Götiska Förbundet och är därmed ett av Sveriges äldsta ordensförbund.

De båda Ordnarna är båda opolitiska och vilande på kristen grund. Det geografiska avståndet har gjort att det inte funnits anledning till konkurrens utan istället utbyte och ett visst samarbete. Sedan 1993 har de båda sällskapen en gemensam grad -Riksgraden. Vardera ordenssällskap får ha högst 10 personer som bärare av denna grad, vilket ger totalt 20. Arbete för de båda Ordnarnas bästa är meriterande för denna grad. 
Sveaholmen donerades av Johan Victor Svensson till Svea Orden år 1910 och den invigdes officiellt under år 1912.  Till att börja med var all verksamhet ute i det fria, men eftersom det svenska vädret stundom inte är att lita på anskaffades ett stort tält.  Den 1 september 1934 invigdes Borgstugan av Storkanslern Victor Fagerström som var arkitekt och både ritat samt var ansvarig för byggandet.

Drömmen om ett eget ordenshus hade funnits ända sedan Svea Ordens tillkomst, en dröm som nu äntligen gick i uppfyllelse.

Här på denna holme samlas man för såväl gradgivningar som festligheter och numera finns  även mindre stugor för övernattningar. 

Källor: Götiska Minnen. Svea Ordet.
Svea Ordens Hemsida.