Hoppa till innehåll

9. Ragnhildsholmen, Ytterby, Kungälv

1922-05-28 invigdes detta minnesmärke.

Motivering

Märket placerades på denna plats eftersom Götiska Förbundet delvis bekostade en förnyad utgrävning av borgruinen. Länsantikvarien avvisade placering i direkt anslutning till borgen. Placeringen uppe på berghällen, cirka  100 meter SSV borgen,  var en förhandlingslösning mellan markägaren, länsantikvarien och Förbundet. Märkets plats, idag återstår endast stenfoten, har numera kommit i skymundan på grund av den nya gångleden, plankgång,  som anlagts från P-plats och busshållplats till borgruinen, rakt över det vattensjuka området. Närmare och kanske också fördelaktigt för ornitologer som därifrån kan se bl.a. brun kärrhök.

Bakgrund

Ragnhildaholmen eller idag Ragnhilds holme är en bergskulle som sticker upp över omgivningen i anslutning till Nordre Älv.

Hertig Erik (son till Magnus Ladulås) fick holmen av Håkon Hålägg (Håkonsson), Håkon V. Den ligger strax utanför Kungahälla, en tidig medeltida stad. Hertig Erik fick också Kungahälla år 1304.
Borgen var byggd under tidigt 1200-tal eftersom den omtalas i isländska annaler före 1257. Kung Valdemar med gemål inkvarterades där 1275. År 1308 försökte Kung Håkon återta borgen. Efter detta misslyckande började Kung Håkon anlägga Bohus Fästning på Bagaholmen uppströms älven. Därigenom minskade borgen på Ragnhilds holme i betydelse. 1309 överläts borgen till Konung Håkon som sedan återtogs av Hertig Erik redan 1310. Borgen återlämnades till Norge i enlighet med Oslofreden 1311 före 1315,  troligen redan 1312. Borgen eldhärjades och återuppbyggdes ej. Sten togs sannolikt  till Bohus Fästning som byggmaterial.

Hertig Erik fick Ragnhilds holme med ”Älvsyssla” som förläning då han trolovades med Kung Håkons dotter Ingeborg, samt för han hjälpte honom mot Kung Birger av Sverige, Eriks bror. Senare år 1305 fick han även Norra Halland med borgarna Hunehals, utanför Kungsbacka,  och Varberg. 1313 gifter sig Hertig Erik med sin Ingeborg och får sonen Magnus Eriksson (född 1316). Hertig Erik hade planer på ett eget rike ungefär som dagens Västra Götalands län. Det var naturligtvis inte vad de etablerade kungarna önskade. Kung Birger fick Hertig Erik och Hertig Valdemar till Nyköping för att försonas och fira jul 1317. Brödrakärleken slutade i ”Nyköpings gästabud”. Birger flydde till Danmark via Karleby i Västergötland. Birgers son Magnus tillfångatogs 1318 och fördes till Stockholm där han avrättades.

Efter Hertig Eriks död residerade Drottning Ingeborg med sonen Magnus från Bohus. Hon hade fått Hanehals och Axevalla hus med tillhörande land som morgongåva av Erik. Sonen Magnus valdes 1319, i Linköping, till kung över Sverige och Norge. Drotsen Knut Jonsson blev hans förmyndare i Sverige och Erling Vidkunsson i Norge.

Vem var då Ragnhild som gav namnet Ragnhilds holme? Kanske Kung Håkons svärmor?

 

Källor: GM, Wikipedia, Wadbrings, Tavlor på plats (SFV).