Hoppa till innehåll

13. Planteringsförbundets park, Falköping

Motivering

Detta Götiska Minnesmärke med minnessten är placerat i Planteringsförbundets  Park i Falköping. (Riksantikvarieämbetet Falköping 1:83).Märket placerades här 1953-05-10, 20 år efter Afzeliuslogens grundande i Falköping  1933-06-22.

Invigning

Invigningen inleddes med Afzeliusbrödernas egen sång till hembygden: ”Hägnad av blånande västgötabergen”, under ledning av kantor K. G. Gustafson, Gökhem. Initiativtagaren, Disponent Gösta Ruhnbom,  gav en kort redogörelse för Afzeliuslogens beslut om varför märket skulle resas. Han riktade ett tack till de Götiska Bröder  som format och iordningställt minnesstenen  av en bautasten bruten ur kalkberget inom Falköping stads område samt försett den med Götiska Förbundets märke samt inhuggit inskriptionen. 

Logens hedersordförande landshövding Fritiof Domö avtäckte och överlämnade minnesmärket till Förbundet med ett tal:

”Götiska Förbundet bildades 1815 med målet att till fosterlandets fromma verka för bevarandet av gamla goda dygder och för frihetens värn. Förbundet har i vår tid samma syfte, vill verka för medborgarnas goda samlevnad och för stärkandet av hembygdskänslan. Här står vi idag samlade i en uråldrig bygd, sällsport rikt på minnen från gången tid, minnen av vapenbragder, av odlingsbragder, av bebyggelsebragder. Må den sten som restes i denna vackra park till hugfästande av en Högtidsdag i Götiska Förbundet, minna om dem som verkat i Förbundets anda och för dess mål.”
Avtäckning skedde  och Högste Ordföranden Manne Tistrand mottog med några ord som avslutades avslutade med ”Må den hägnas, vårdas och aktas i ett fritt Sverige.” Därefter sjöng kören ”Jag hälsar dig Västgötarike.”

 

Citat Riksantikvarieämbetet:
”Svenska: Götiska Förbundets minnessten med järnkors (RAÄ-nr Falköping 28:3) i Planteringsförbundets park (Plantis), Falköping, Falköpings kommun, f.d. Skaraborgs län, Västergötland, Västra Götalands län, Sverige. Inskrift: Götiska Förbundet [bildades] 1815-06-25. Afzeliuslogen [i Falköping bildades] 1933-06-22. [Stenen restes] 1953-05-10.”

 

Troligen det enda Götiska minnesmärke som fått RAÄ skydd.