Hoppa till innehåll

23. Sankt Sigfrids källa, Husaby, Götene

1988-09-17 kom detta Götiska Minnesmärke på plats och invigdes. Märket står vid muren ovanför S:t Sigfrids källa.
Skylten bär texten ”Forntid – Framtid – Nuets ansvar”.

Motivering

I Husaby lät Olof Eriksson Skötkonung döpa sig i denna källa, Sankt Sigfrids källa. Dopet ägde rum år 1001 eller något år senare.
Olof Skötkonung var Sveriges förste kristne Konung.

Beskrivning

Historiska händelser får ibland justeras och det finns lärda män som säger att det är i det irländska helgonet Brigidas källa som  dopet av Olof Skötkonung ägde rum.  Den källan ligger väster om kyrkan, i dag igenväxt men vattenförande.

Mycket av historiskt värde finns att se vid Husaby, förutom Sankt Sigfrids källa så finns kyrkan från 1100-talet.  Denna stenkyrka ersatte en stavkyrka som tidigare fanns på platsen. C-14 metoden ger vid handen att rester från stavkyrkan kan vara från mitten av 750-talet och stockar i nuvarande stenkyrka visar att dessa träd fälldes 1118-1122. Husaby var inte landets första kyrka men den första Domkyrkan om än för en kortare tid då Skara övertog denna roll 1150.

Husaby var troligen en av Olof Erikssons Kungsgårdar och efter dopet skänkte – skötade (skänkte) han jorden, alltså hela byn till det nybildade stiftet i Skara. Det kan varit så han fick tillnamnet ”Skötkonung”. Skötning finns med i Västgötalagen.

Platsen har varit bebodd sedan äldre järnålder och man har hittat gamla kristna gravar från 1000-talet och runstenar. Runstenen, VG 50, finns i dag rest på kyrkogårdens västra del och har texten: “Assur och Sven och Tore, de lade denna sten över sin moder Oluv. Gud hjälpe hennes själ och Guds moder och alla Guds änglar”.

Nr VG 51 har förts till Stockholm. En kopia finns i Blombergs hamn där det rekonstruerade vikingasskeppet  ”Sigrid Storråda” har sin hemmahamn. 

Väster om tornet finns två gravmonument som enligt traditionen  innehåller kvarlevor av Olof Skötkonung och drottning Estrid. Senare undersökningar visar att det inte stämmer. Kan det vara Biskop Unni? – Andre biskopen i Västgötalagen men som  strukits i senare biskopslängder.

Kyrkans torn har två utanpåliggande trapptorn. De är mycket smala samt har olika steghöjd för att försvåra stormning då tornet var en del i försvaret. Ursprungligen fanns ingången till tornet på andra våningen i ”Olofs Kammare” men tornet byggdes först efter Olof Skötkonung bortgång.

Numera har man gjort pilgrimsleder vilka naturligtvis passerar Husaby, där man gjort informationstavlor och elektronisk information via mobilen.

Trakten har riklig förekomst av liljestenar. Vad de använts till eller vad de representerar vet ingen säkert. Hade de en funktion vid övergången från asatro till kristendom eller har de knytningar till sydost-europa och Olof Skötkonung och drottning Estrids dotter Ingegerd (1000 – 10 februari 1050) som gifte sig med Jaroslav Vladimirovitj av Novgorod? Liknande stenar finns i sydost-europa.

Prinsessan Ingegerd vilar tillsammans med maken  i sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Vid det ortodoxa dopet antog Ingegerd namnet Irina, men hon vördas fortfarande som heliga Anna av Novgorod. Heliga Annas ortodoxa församling finns idag i Sverige.

Väster om kyrkan finns ruinen av biskopsborgen. Flyhovs hällristningar ligger nordost om kyrkan.

År 2000 den 14 juni invigdes 1000-årsaltaret nedanför Husaby kyrka som ett led i firandet av mer än 1000 års kristen tro. Altaret är uppbyggt av stenar från olika församlingar, placerat med utsikt över Västgötaslätten mot Billingen – Varnhem.

Källor:

Tavlor, skyltar.
Bengans historiasidor.
Wikipedia.