Hoppa till innehåll

Västra Tunhems kyrkogård

Västra Tunhems kyrkogård vid foten av Hunneberg.
Märket uppsatt av Götiska Förbundet 1872-05-20.

Pingsdagen och Annandag Pingst år 1872 reste Götiska Förbundets Bröder i den bygd där Förbundet instiftades detta minnesmärke.

Annandagens tillbringade man först vid Ättrestupan vid Halleberg varifrån man i lövade vagnar färdades till Västra Tunhems kyrka.

Efter att ha deltagit i Högmässa avtågade Bröderna, med banér i täten och till musik, till Lennart Torstenssons föräldrars grav för att vid denna inviga det Götiska Märket.

Motivering

Götiska Minnesmärket utmärker den plats där Götiska Förbundet stiftades av fem unga män Elias Hellström – Gustaf Jochnick – David Jochnick – Thure von Sydow – Otto von Sydow. 

Det var till minne av traktens store son Fältmarskalk Lennart Torstenson som dessa fem unga män den 25 juni 1815 instiftade Götiska Förbundet. Syftet är att stärka och bevara kärleken till fäderneslandet – Sverige.

Motto: Forntid – Framtid – Nuets ansvar, i dag använder vi Nutidens ansvar. 

Bakgrund

På Forstena gård i Tunhem, idag Västra Tunhem, Vänersborgs kommun, föddes Lennart Torstenson (Leonhard, skrev själv Linnardt) den 17 augusti 1603. Fadern Torsten Linnarsson (Lindormsson) var ståthållare på Elfsborgs slott och moder var Märta Posse. Forstenaätten, som fadern tillhörde,  härstammar från Forstena gård och är en av Sveriges äldsta adelsätter (Nr 7 på Riddarhuset).

Lennart Torstensson blev bland annat riksråd, fältmarskalk och generalguvernör för Västergötland, Värmland, Dal(-sland) och Halland. Han blev friherre med grevskap i Småland, Uppland och Stockholms skärgård.

Många känner hans bedrifter i 30-åriga kriget och hans nydanande för artilleritaktiken.

Byggherren Torstenson lät uppföra Torstensonska palatset i Stockholm, i dag Arvfurstens palats, samt Ulvsunda slott och Landshövdingeresidenset i Göteborg.

Han avled i Stockholm den 7 april 1651 och ligger begravd i Riddarholmskyrkan.

Torstensonsmonumentet i Forstena, NV om V Tunhems k:a restes 1903 och avtäcktes den 3 september på en båtgrav som är över 1000 år gammal. Utgrävning gjordes innan monumentet restes. Asklagret var 20 kvm stort och 40 cm djupt med mycket stor mängd människoben vilket tyder på en massgrav.

Vart femte år samlas medlemmar i Götiska Förbundet i Västra Tunhem för erinran om instiftandet av Förbundet.

Källor:
Götiska Minnen
Wikipedia
Bengans Historiesidor
Wenersborgsposten 1872-05-23