Hoppa till innehåll

Precis på dagen sex månader efter sin reception i Götagraden tog
KERSTIN SKAR steget upp och blev SVEA-syster hos Emerentialogen. Här syns hon efter logen tillsammans med Officiant Wenche Bigum
vid det vackert dukade middagsbordet.

LÄS MER