Hoppa till innehåll

Hunneberg

Av Chester Melin

Några tankar kring det berg vid vars fot Götiska Förbundet stiftades.

Hunneberg är ett s.k platåberg bildat under samma förhållanden och tidsrymd som våra övriga västgötska platåberg t ex Billingen, Kinnekulle, Mösseberg med flera. Linné beskrev platsen kring V Tunhem som ”ett paradis på jorden”.

Kyrkan V Tunhem är från 1100-talet och är väl värd ett besök om man har kyrkor som intresse.

Är intresset i stället växter kan man här få sitt lystmäte stillat. Det är framför allt nedanför bergets kanter det finns många olika och även sällsynta arter. Det finns här ekhagar med ekar som är över 800 år – tänk det – träden slog alltså rot i slutet på 1100-talet.

Platåbergen bildades för mer än 500 miljoner år sedan och blev kvar när inlandsisen för 12000 år sedan drog sig tillbaka. Det var det översta lagret – diabasen – som man ser i de branta, skarpa bergskanterna som skyddade de underliggande mjukare lagren från att malas sönder av isen och så blev de alltså stående kvar som platta berg. Bergen består av bergarter lagrade i tydliga skikt.

Vi har ett minnesord för att komma ihåg de olika bergarterna – USA kl T(re).
Räknat nerifrån är det då: Urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer, trapp (diabas).

Paroc (tidigare Rockwool) använder diabasen som en grundingrediens vid tillverkning av stenull till isoleringsmaterial

Cementa använder kalksten till cementtillverkning.

Ranstadsverken använde tidigare alunskiffer för framställning av uran.

Hunneberg är känt för den rika förekomsten av älg. Det strövar omkring ca 150 älgar här på ett mycket begränsat område vilket gör att vi här har en av världens tätaste älgstammar. Antalet älgar ökar eller minskar beroende på tillgången av föda, framför allt ungtall. Det är försvarliga mängder en älg dagligen sätter i sig – det rör sig om 50 kg sly och späda kvistar per dag.

Hunneberg och den gamla traditionen ”Kungajakten” har ju blivit ett begrepp. Historien bakom det är denna:
Före 1789 var jakten adelns privilegium, men Gustav III ville få bönderna på sin sida och släppte älgjakten fri.

På den tiden fanns det inte så mycket älg här och under många år fanns det inga älgar alls så det var egentligen en tom gest att släppa jakten fri.
Men på 1860-talet vandrade det in älg norrifrån och en stam på ca 150 djur byggdes upp, vilket kom att bli lite för mycket varför skogsförvaltningen 1885 bad kung Oscar II att komma och reducera stammen, vilket han gjorde med besked. Han kom med stora delar av sitt hov och sköt 53 älgar. Sedan dess är det kunglig tradition att jaga älg på Hunneberg. 

Varje år skjuts ca 30 älgar. Rekordåret var 1978 då det sköts 138 djur.
När kungen och hans gäster skjutit färdigt tar andra jägare över för att hålla stammen i balans.

Det finns mycket fina vandringsleder på Hunneberg och på grannberget Halleberg. Man kan gå Hunneberg runt uppe längs kanten, det blir en liten nätt promenad på drygt 3 mil med härliga utsikter.