Hoppa till innehåll

Hjulångaren Eric Nordevall II.

Av Hans Hoffman

Förebilden till omslagsbildens fartyg, hjulångaren Eric Nordevall togs fram under en tidsperiod då Sverige övergick från traditionell agrar inriktning till att bli alltmer industrialiserat.

Göta kanal var färdigbyggd år 1832 och det fanns nu en snabb vattentrafikled mellan Östersjön och Kattegatt.
Fartyget sjösattes år 1837 och gick huvudsakligen i kanaltrafik men utnyttjades inledningsvis även i posttrafik mellan Ystad och Stralsund.
Fartyget förliste år 1856 norr om ön Jungfrun utanför Vadstena på sin färd mellan Motala och Karlsborg.
Ytterligare fyra fartyg av samma utförande tillverkades under åren 1834 – 1839.
Fartygen konstruerades för trafik i Göta kanal varför fartygsbredden måste anpassas till de många slussarnas bredd.

Eftersom det vid denna tidsepok endast fanns skovelhjul tillgängligt för fartygens framdrivning togs detta med i beräkningen av skrovkonstruktionen.
Vanligtvis vid denna tid monterades skovelhjul på fartygsskrovens yttersidor.

Emellertid för vinnande av lastkapacitet byggdes nu i stället de dubbla skovelhjulen in i fartygens skrov varigenom skrovet fick en inbuktad midja påminnande om formen hos en fiol.

Alltsedan vraket efter Eric Nordevall hade lokaliserats år 1980 har det funnits ett starkt intresse att fördjupa kunskapen om tillverkningsteknik för 1800-talets fartygsskrov och maskineri samt för sättet att inreda och bruka dessa fartyg.

En drivande och intresserad person från start var Bernt Bredling. Han kontaktade år 1994 Lars Bergström som var anställd av Stiftelsen Forsviks Industriminnen, en stiftelse för att bevara Forsviks Bruk som ett industrihistoriskt besöksmål.

Dessa två bildade en interimsstyrelse för ett projekt att bygga en rekonstruktion av fartyget i full skala.
Interimsstyrelsen övergick efter komplettering med många ”tunga” namn till att utgöra den ideella Ekonomiska föreningen Forsviks Varv med landshövdingen Birger Bäckström som dess ordförande.

Projektgruppen gjorde år 1996 en första kölsträckning varvid det kunde konstateras att projektet behövde anlita en professionell skeppsbyggare, Patrik Zimonyi.

En andra kölsträckning gjordes 1999. Patrik övertog sedermera projektledarskapet från år 2007.
Fartyget Eric Nordevall II sjösattes år 2009 vid Forsviks Varv.

Forsvik, ett litet brukssamhälle NV Karlsborg med knappt 400 invånare, blev vid detta tillfälle invaderat av ca 12 000 personer som alla ville övervaka sjösättningen av detta unika fartygsbygge.

Under åren har projektet ekonomiskt stöttats med bidrag från många stora och små sponsorer. Karlsborgs kommun, Karlskronas kommun och Landstinget i Skaraborg och Västra Götalandsregionen har bland annat medverkat till att EU-medel har kunnat erhållas samt att arbetsmarknadsinsatser tillförts till projektets alla olika yrkesbranscher inom projektets skilda huvudområden Skrov, Ångpanna och Ångmaskin.
Arbetet med fartygsskrovet pågick under en 10-årsperiod och var mycket personalintensivt.

Ett stort antal långtidsarbetslösa kunde beredas plats i arbetet efter en komprimerad utbildning i träbearbetning.
Fartygets löa mäter 28,6 meter och bordläggningen vilar mot 58 spant av ek.

Största bredd är 6,5 meter och i det smalaste partiet 4,3 meter.

Djupgåendet är 1,9 meter och hon har ett deplacement om 150 ton.
För att år 2005 få fram en ångpanna som är identisk med tillverkningsmetoder som var i bruk på 1830-talet visade sig erfordra en särskild projektgrupp.

Karlskrona kommun fick uppdraget tillsammans med representanter från Varvshistoriska Föreningen, Marinmuseum, Länsarbetsnämnden, ESF-rådet, Forsviks Varv samt Arbetsmarknadsverket i Västra Götaland.

Efter utbildningar i äldre metoder bland annat för nitning och diktning och dessutom studium av äldre ritningar, kunde de två ångpannorna tillverkas för fartyget vid Marinmuseets stora varvshall.
Ångpannorna levererades till Motala Verkstad för montering år 2009.
Ångmaskiner är då rakt ingen handelsvara och för att kunna åstadkomma två stycken encylindriga balansångmaskiner vardera utvecklande 17 hästkrafter krävdes omfattande studium av ritningar från Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Baserat på dessa kunde ingenjören Ulf Åhrén göra beräkningar och konstruktionsritningar över erforderliga maskindelar.
Flertalet av maskindelarna ska vara av gjutgods och framtagning av gjutmodeller för dessa skedde vid Hantverkscentrum i Tibro.

De skilda maskindetaljerna göts sedan vid gjuterier på orterna Mölltorp, Arvika, Norrhult, Gränna och Arboga.

Cylindrarna bearbetades i Eskilstuna.
Maskindelarna monterades därefter till kompletta ångmaskiner vid Motala Verkstad. Motala Verkstad hade dessutom uppdraget att koppla ihop pannan med de två eldstäderna och maskinerna till en fungerande enhet för drivning av de båda skovelhjulen.
Ångfartyget Eric Nordevall II begick sin första kanalsegling i augusti 2011.

Premiärturen gick tur och retur Forsvik-Stockholm varvid fartyget döptes av kronprinsessan Victoria vid Riddarholmskajen.

Under året 2012 har den västra delen av Göta Kanal befarits med bland annat besök i Göteborg och Trollhättan.