Hoppa till innehåll

Engagemang i Götiska Förbundet bör ge ett bättre samhälle

Av Rune Olsson

Götiska Förbundets syfte är ju att verka för ett gott samhälle men för att kunna göra detta är det viktigt att medlemmarna engagerar sig både i Förbundet och genom Förbundet i samhället. Det är inte tillräckligt att bara delta i sammankomsterna och den efterföljande måltiden med dess kamratliga samvaro. Alla bör hjälpas åt och inte minst viktigt är det att vi diskuterar framtiden för vårt Förbund på våra sammankomster.

Dessa är de tankegångar som Göran Rosander, bland annat ledamot i Förbundets Borgråd, vill framföra. Han betonar vikten av att organisationen är optimal för en orden eller förening och han har stor erfarenhet av organisationens betydelse för ett företag eller en förening. Under sin yrkesverksamhet var han bland annat ansvarig för sammanslagningar av företag där fungerande organisationer bidrog till lyckade resultat..

Utvecklande tankar föder idékläckning

Göran Rosander har under sin yrkesverksamma tid varit engagerad i flera olika ledande befattningar men en röd tråd har varit arbete med organisation och personalfrågor. Under senare år har han också provat sin organisatoriska förmåga vid utvecklingen av föreningen Kungsbacka Trädgårdsvänner. Under några år som ordförande i denna ganska nystartade förening utvecklades den till att bli en väl fungerande trädgårdsförening som även uppmärksammats på riksplanet för dess verksamhet. Föreningen har under senare år fått erbjudanden om att delta i olika utställningar där engagerade medlemmar i föreningen fått möjlighet att utveckla sina idéer.

Göran Rosander har nu minskat sitt engagemang i föreningen och i stället ägnar han allt mer av sin tid åt sitt nystartade företag. Detta arbetar med trädgårdsplanering och har på endast ett par år fått god fart på verksamheten. Dessutom är han engagerad i kursverksamhet för trädgårdsintresserade.

– Det är viktigt att Götiska Förbundet följer samhällsutvecklingen och att Förbundet kan locka och intressera fler personer, gärna yngre, att bli medlemmar, säger Göran Rosander. Därför måste vi medlemmar berätta för vänner och bekanta om Förbundet och dess syftemål. Jag gick med i Förbundet ganska sent och jag tvekade länge, bland annat beroende på att jag hört rykten om Förbundet att det skulle vara rasistiskt. Jag fick dock möjlighet att få detta vederlagt då jag deltog i en resa till Danmark som hade arbetsnamnet ”Tåget över Bält”. Där, och även senare, kunde jag diskutera Förbundets syften och ändamål med i första hand Kenny W Olsson. Vi gick noga igenom grunderna för Förbundet och dess ändamål. Efter detta insåg jag att jag kunde instämma i alla Förbundets värderingar.

De Götiska Dygderna viktiga än i dag

Göran Rosander berättar vidare att Förbundets syfte att verka för ett gott samhälle framgår bland annat av de götiska dygderna. Många i dagens samhälle kanske anser att de är förlegade men om man ser att formuleringen motsvaras av ett annat ord i modernare språk är det kanske lättare att inse hur viktiga de är. Främst gäller detta väl dygden Mandom, som verkar gammalmodigt, men som i modernt språk har ungefär samma betydelse som civilkurage. Civilkurage ska väl inte ersätta ordet i Förbundet men kan användas som förklaring på betydelsen av Mandom. Dagens samhälle behöver mer civilkurage för att vi ska få ett bättre samhälle; det krävs mod och civilkurage inte minst för att bistå någon som utsätts för våld och det är då viktigt att göra det som motsvarar ens förmåga.

En annan götisk dygd som i många fall behöver tillämpas är Redlighet. Det är alltför lätt att baktala någon som inte är närvarande eller inte finns inom hörhåll. Det är lätt att falla för frestelsen att syssla med sådant. I sådana sammanhang tillkommer också betydelsen av dygden Mandom eller civilkurage, för att protestera mot den smutskastning som blir följden om någon glömt bort den götiska dygden Redlighet, betonar Göran Rosander.

– Götiska Förbundet ägnar sig mycket åt forntiden men kan tyckas ha glidit in i en fas där man tycks ha tappat bort sina rötter, säger han. Det är viktigt att föra fram vår kultur i många sammanhang och vi kan säkert få livaktigare möten bland annat genom att på dem diskutera framtiden och vad vi vill med Förbundet. Denna diskussion kanske kan inspireras av ett föredrag eller anförande som behandlar Förbundets framtid och som kan resultera i ett mer intressant möte som kan locka fler medlemmar, och även yngre till sammankomsterna och till Förbundet. Dialogen mellan medlemmarna och även med Förbundsledningen kan beröra många olika ämnen som framtiden i längre perspektiv eller så nära framtid som nästa års budget.

Ansvar för framtiden

Dygderna Mandom, Redlighet och Måttlighet utgör de Götiska dygderna, och med iakttagande av dessa tar vi ansvar för Framtiden, betonar Göran Rosander. Det kan gälla att dela med sig av de fördelar man har och att leva i solidaritet med medmänniskorna. Detta är ämnen som väl tål att diskuteras liksom innebörden av Redlighet och genom dessa diskussioner kan vi komma fram till vilket samhälle vi vill leva i.

Förbundets Borg i Göteborg, Westgötha Leijon, spelar stor roll för hela Förbundet och inte endast för de medlemmar som bor i Göteborg. Verksamheten där kan utvecklas ännu mer och bli till en viktigare del av Förbundet än den är för närvarande och då inte minst ekonomiskt. Förutsättningarna har också ändrats i och med att Statens Fastighetsverk blivit alltmer affärsinriktat och en följd är att det ställs fler krav på hur Skansen sköts.

Ett önskemål är att öppna upp Skansen så att fler samhällsmedborgare kan få tillgång till den och att fler såväl medlemmar som icke medlemmar kan utnyttja den. Göran Rosander säger att man möter detta genom att bland annat utöka restaurangverksamheten när ytterligare en restauratör kan bedriva restaurangverksamhet i den. Det är också viktigt att öka allmänhetens kännedom om Skansen och vilken nytta man kan få av den.

Fastighetsverket vill att besöksantalet ska öka och en viktig del av informationen om Skansen kan man få genom Förbundets hemsida. Där finns en del nu med det kan förbättras och därmed locka flera läsare att besöka den. Hemsidan är egentligen tre olika hemsidor som ligger under den gemensamma adressen. Den är ett viktigt instrument för att nå nya medlemmar och bör därför vara väl daterad och byggd så att besökarna gärna återkommer. Skansen kan användas till att levandegöra historien och det inte minst för skolklasser. Men denna verksamhet kan öppnas även för andra besökare och därigenom finns det möjlighet att diskutera Götiska Förbundet med besökarna och få en del av dem intresserade av att bli medlemmar.

– Götiska Förbundet behöver få in fler medlemmar och då gärna yngre. Så som rekryteringen pågår för närvarande är det ofta äldre medlemmar som får sina vänner att söka medlemskap i Förbundet. Även äldre personer är viktiga och välkomna som medlemmar men för Förbundets framtid och för verksamhetens utveckling måste vi locka till oss betydligt fler yngre personer. Där kan en väl utförd guidning i Skansen med presentation av Förbundet spela en stor roll. Vid sådana besök finns också stora möjligheter att tillrättalägga eventuella missuppfattningar som kan tänkas finnas om Förbundet.