Hoppa till innehåll

En Talmans reflektion

Av Ingemar Hjelm

Att Götiska Förbundet verkar efter mottot Forntid – framtid – nutidens ansvar och att det kompletteras med de dygder som ska utmärka varje förbundsman, Mandom, Måttlighet och Redlighet, har vi lärt oss alltsedan inträde i förbundet.

Sammantaget omfattar dessa sju ord i mottot mer visdom och innehåll än man först kan ana och den ger oss mycket god vägledning både till förbundet som till var förbundsman.

Om man betraktar mottot Forntid – Framtid – Nutidens ansvar och ser det som en vägledning för förbundets arbete finner man här ett sätt att tackla dagens frågor och problem som skiljer sig från metoder man vanligen möter.

Många organisationer med intresse för historia och det förflutna stannar ofta vid den första punkten och ägnar sig uteslutande åt forna tiders stordåd.

Götiska Förbundet intresserar sig dessutom också för framtiden. Det är åtminstone vad våra stiftare en gång gjorde.

Man ville ta ansvar för fäderneslandets framtid och det är också vad dagens Göter bör göra kanske i lite högre grad än vad som är vanligt idag.

Den viktigaste delen av mottot är orden nutidens ansvar. Att ta ansvar för nutiden måste vara det allra viktigaste!

När vi Göter ska ta ansvar för nutiden har vi stöd i de andra delarna i mottot: forntid – framtid.

För att kunna ta ansvar för nutiden bör vi lära känna och lära av vår historia.

Många felaktiga beslut i både organisationer och nationer har tagits för att man inte förstått hur historien påverkat dagens situation och därmed förutsättningarna för de beslut som ska fattas.

Vi Göter lär inte bara om och drar lärdom av vår historia.

Vi har också, eller åtminstone bör vi ha, en uppfattning om hur vi ser framtiden för oss själva och vårt fädernesland.

Genom att känna vår historia och veta vad vi vill med vår framtid, får vi ett mycket gott redskap för att kunna ta ansvaret i nutiden.

Det gäller för oss, som hos de flesta klokt styrda organisationer, att för att få klarhet i vad vi ska göra på kort sikt, måste vi först veta vad vi ska göra på längre sikt. Sedan blir det lättare att agera ansvarsfullt i nutiden.

Ibland diskuterar vi Göter bekymrat vad vi ska göra för att attrahera nya bröder att engagera sig i Götiska Förbundet.

Min mening är att det är just genom att se till de grundläggande statuterna och sedan internt diskutera vad de betyder idag och hur detta förhåller sig till dagens situation som man främst skapar intresse för förbundet.

Genom att diskutera och vända och vrida på motton och dygder och fråga oss själva vad de betyder idag blir organisationen mer levande och skapar på så sätt ett inspirerande inre liv för alla bröder och även blivande bröder.

Det är värt att begrunda i det dagliga arbetet i loger och andra sammankomster.

Framtiden är vår om vi tar ansvar för nutiden och lär om och av vår historia.