Hoppa till innehåll

En lång resa – Götisk Kvinnohistoria

Av Chester Melin

Söndagen den 27 januari, nådens år 2013, kan med rätta sägas vara en betydelsefull dag av stora mått i Götiska Förbundets historia. Denna dag instiftades nämligen den senaste av kvinnliga loger i Götiska Förbundet.

Etableringen av kvinnliga loger i Götiska Förbundet kan liknas vid en lång resa, med olika färdmedel, vars förberedelser startade i början av 1990-talet. Resans start fördröjdes emellertid av diverse svårigheter som uppenbarade sig men efter att den sista stoppbommen avlägsnats, startade resan den 11 maj 1993, Victoriaföreningen Victoria i Skara bildades.

Efter att som ”en rälsbuss” varit på färd några år kunde man, genom att Victorialogen i Skara år 2000 instiftades, ”växla upp till ett lok med vagnar”. Nu ökade ”reseverksamheten” och trots några plötsliga stopp och inväxlingar på sidospår fortsatte resan oförtrutet framåt.

För att utöka kapaciteten kunde år 2007 ytterligare ”ett lok med vagnar” anskaffas, Margaretalogen i Uddevalla instiftades. Ännu en ”rälsbuss” införlivades i fordonsparken år 2005, Victoriaföreningen Skansen Lejonet bildades. Föreningen startade upp trafiken med syfte att i sinom tid ”växla upp till ett lok med vagnar”, vilket skedde den 27 januari 2013, Emerentialogen i Göteborg instiftades.

Fram till år 2009 kunde färden endast ske i vagnar i högst ”klass III”, men den 14 november år 2009 anskaffades ”en helt ny tågenhet med vagnar av ”klass IV och V”, Commendörsgillet Josefina instiftades. Emerentialogens instiftande i början på år 2013 blev slutet på en lång resa som startade i maj 1993 och således tog hela nitton år, åtta månader och sexton dagar.

Resans resultat är alltså tre Victoriagillen och ett Commendörsgille för kvinnor – imponerande! Nu fortsätter färden med full fart framåt,”I tiden”, mot framtiden. Vad blir nästa steg i utvecklingen???

Vi önskar våra kvinnliga medlemmar all lycka och framgång i sitt arbete för Götiska Förbundet och Fäderneslandet!