Afzeliuslogen, Skara

 
Afzeliuslogen instiftades den 22 juni 1933 i Falköping av Sveriges arvfurste, H.K.H. Hertigen av Västergötland, Prins Carl,
i egenskap av Götiska Förbundets Högste Styresman och Stormästare.

Logen namngavs efter skalden och hävdatecknaren m.m. Arvid August Afzelius som var född i Broddetorp den 6 maj 1785.
1974 flyttade Afzeliuslogen till Skara där den numera har sina sammankomster i Odd Fellows lokaler.
 

Styrelse:


Ordförande - Nils Erik Nilsson

v. Ordförande - Ewert Jonsson

Talman - Jan Ranbro

Ombudsman - Håkan Djurberg Johansson 

Sekreterare - Hasse Wallgren

Skattmästare - Martin Persson

Ceremonimästare - Sven Lindberg

 

 

 

Götisk grad den 28 februari 2020


 Den 28 februari 2020  invigdes en ny förbundsmedlem i Afzeliuslogen.

Prästen Josef Ekesryd från Källby, vid det mytomspunna Kinnekulle, fick sin första grad, vid loge i den Götiska Borgen i Skara.  Afzeliuslogen räknar med att Josef framöver ska besätta kaplansbefattningen.

 Logen leddes i sedvanlig god ordning av Ordförande Nils-Erik Nilsson och Ceremonimästaren Sven Lindberg.

Talmannen Jan Ranbro gjorde utdrag ur Beowulfkvädet och framhöll Beowulf som bärare av de götiska dygderna och frågan var om inte kvädets handling utspelade sig i Götiska Förbundets hemtrakter.

Commendörsgillet Skaraborgs ordförande framförde dagens tack för loge och måltid.

 

 

 

 

Årets första gradgivning - Riddaregrad


Den siste januari 2020 upptogs  i Afzeliuslogen fyra nya Riddarebröder, Fredrik Johansson,  Markus Lundqvist, Rickard Norelius och Pontus Boby.Talmannen Jan Ranbro inledde dagens prövning av recipienderna och fann dem värdiga att fortsätta denna.Den högtidliga logen leddes säkert av ordförande Nils-Erik Nilsson och ceremonimästaren Sven Lindberg enligt ritual.

 

Den här gången ärades logen av att Götiska Förbundets Stormästare Hans-Olof Hagberg deltog. Dessutom gästades logen av Svea Ordens Ordensborgfogde Anders Malmsten.

Efter genomförd loge gratulerade de deltagande Bröderna de nyvordne Riddarerna varefter providören Håkan Djurberg Johansson bjöd på en egenkomponerad gubbröra till den mycket välsmakande Brödramåltiden.

Svea Ordens Anders Malmsten höll ett inspirerande tal om skillnader och likheter mellan de båda Ordnarna men framförallt att andan och målen var desamma.

 

 

 

 

De fyra nya Riddarebröderna tillsammans med Götiska Förbundets Stormästare,

Afzeliuslogens Ordförande samt gästande Broder från Svea Orden. Foto: Roland Axelsson

 

 


Vår Stormästare höll tacktalet och avslutade med en dikt om vårt land, dess natur, kultur, människor och gärningar. Vi har mycket att glädjas åt och vara stolta över.

I sitt tal till Fäderneslandet tog vice talmannen Conny Fant upp amiral Cronstedts situation vid Sveaborgs belägring. Som Johanniterriddare, med dess inriktning att hjälpa och vårda, och i ett läge med uteblivna signaler från kungen, var det kanske ett naturligt val att skona många människoliv.

 

 

 

Gemensam högtid inför julen hos Afzeliuslogen- och Victorialogen i Skara


I den Götiska Borgen högtidlighöll Götiska Bröder och Gillessystrar i Skara den 8 december advent och den annalkande julen. Dryga 30 personer var närvarande och under samling intog de en mugg med glögg innan de gick in i logelokalen. 


Högtidligheten med andakt genomfördes av Bröder från Afzeliuslogen under ledning av dess vice Ordförande Jan Ranbro.  

Tjänstgörande Kaplan Håkan Johansson Djurberg läste julens budskap ur Lukasevangeliet och gjorde en betraktelse. Andakten inramades av psalmsång då psalmerna 103 respektive 297 sjöngs. 

Högtidligheten avslutades med att ”O helga natt” spelades. 

 

Så var det dags att förflytta sig till matsalen och under toner av julmusik intaga sina platser vid det uppdukade julbordet och att av Ordföranden Jan Ranbro bli hälsade välkomna till bords.

 

   

 

 

Vänster: Ordförande Inger Pålsson, Victorialogen samt tjänstgörande 

Ordförande vid Högtidligheten Jan Ranbro, Afzeliuslogen.

 

Ovan: I väntan på maten. Delar av det juldekorerade långbordet.

 

 

 

 

 
     Foton: Johny Lindell.  


I samband med måltiden framförde Afzeliuslogens vice Talman Conny Fant årets jultal. Ett tal som innehåll många budskap och tankar, alltifrån mänsklighetens hanterande av vår jord till budskapet i firandet av julen. Mitt i allt fanns barnet, barnet i krubban,barnet i vårt sinne och barnet som ska ta över vår värld.


Tjänstgörande Ceremonimästare var Sven Lindberg som med sedvanlig tydlighet agerade vid såväl högtidlighet i logelokalen som vid måltiden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


 


 

 

 
Kontakt:
Kontakt kan tas med Afzeliuslogen via e-post till: afz.logen@gmail.com

 

 

 


 
   

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |