Victorialogen i Skara


Victorialogen invigdes under stor högtidlig ceremoni den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.

Victorialogen genomför gradgivningar i Götiska Förbundets tre första kvinnliga grader; Götagraden, Sveagraden och Birgittagraden.

 

Victorialogen är det första kvinnliga gillet inom Götiska Förbundet. Utöver ritualbundna logesammanträden anordnar vi medlemsaktiviteter med spännande inslag såsom studiebesök och föreläsningar.

 

Victorialogen arbetar för att värna och vårda svensk kultur, natur och historia samt stödjer laglydnad och medmänsklighet.

 

Victorialogens styrelse:

Ordförande:  Inger Pålsson, Lugnås

v. Ordförande: Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Talman:  Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Ombudsman:  Irmelin Kjellén, Lidköping

Sekreterare:  Ethel Hällén, Lidköping

Skattmästare:  Helena Fransson, Axvall

Ceremonimästare:  Ingegerd Alsterhäll, Ekby 

 

Årsmöte med föredrag hos Victorialogen

Den 15 februari 2020 samlades 23 Victoriasystrar i Medborgarskolans lokaler i Skara för

årsmöte.

Efter mötet bjöds deltagarna på kaffe med smörgås och kaka.


Därefter vidtog en programpunkt med föredrag av Gillessysern och Etnologen Christina Ström som berättade för oss om historiska kvinnor i Västergötland. Vi bjöds på ett axplock av kvinnor som avsatt spår i historien med början hos Hallonflickan i Falköpingstrakten och Kata i Varnhem.

 

Vi fick möta framstående kvinnor från våra trakter såsom Eva Ekeblad, född De la Gardie, den första kvinnan som 1748 blev invald i Vetenskapsakademien.

Författarinnor från Västergötland är till exempel Sophie von Knorring, född i Gräfsnäs 1797, som i sitt författarskap bidrog till utvecklingen av den svenska romanen med bland annat romanen ”Cousinerna” och Birgit Th. Sparre född 1903 och bosatt i Ulricehamnstrakten där hon skrev romansviten ”Gårdarna runt sjön”.


Även kvinnor som gjort sig namn inom konsthantverk och industri fick vi höra om. 

Estrid Ericson (1894-1981) svensk konsthantverkare, formgivare och företagare, växte upp i Hjo. Hon flyttade senare till Stockholm där hon grundade företaget Svenskt Tenn. En annan kvinna, känd för många av oss genom sin verksamhet som textilkonstnär i Varnhem och Skara, är Agda Österberg (1891-1987). Hon är en av våra stora textilkonstnärer mest känd för sina kyrkliga textilier.

Christina Ström tackades för det intressanta föredraget med en varm applåd och en blomma.

 

 

 


Besök hos Cantus Durus i Mariestad. 

Lördagen den 24 augusti  samlades Victoriasystrar, några med respektive, på Cantus Durus Musikarkiv i Mariestad. Vi var en grupp på 19 deltagare som fick en visning av Agneta Ericsson och hennes medhjälpare.

Föreningen Musikarkivet Cantus Durus firar i höst sitt 25-årsjubileum. Föreningen bildades när arkivet flyttades från en liten ”Notstuga” i Ullervad till

Norra Skolan i Mariestad. Sedan några år finns nu Musikarkivet Cantus Durus i

en källarlokal vid Vadsbogymnasiet. Idén till samlingarna fick Karl-Erik Ericsson när han som ung musikvolontär vid Regementsmusiken i Skövde blev beordrad att bränna de noter som man inte behövde längre. Han räddade då en hel del noter åt eftervärlden. Under årens lopp utökade Karl-Erik Ericsson notsamlingarna och mycket material har lämnats in av privatpersoner. Samlingarna rymmer 400 000 inregistrerade titlar av noter för soloinstrument, orkestrar och körer. Dessa verk finns tillgängliga för allmänheten att användas vid forskning och de finns även för utlåning. Här finns också en stor skivsamling av Stenkakor, LP, EP och CD. Tillsammans ryms not-och skivsamlingen på 1200 hyllmeter.

 

 
   

 

Agneta Ericsson och hennes medhjälpare tog emot oss i entréhallen där väggarna pryds av många intressanta affischer och här finns också bilder från Musikarkivet Cantus Durus historia. Vi fick ta del av Karl-Erik och Agneta Ericssons kulturgärning, fick guidning i samlingarna och fick dessutom en inblick i hur insamlandet och registreringen av materialet går till. 

Besöket avslutades med en samling då Ordföranden Inger Pålsson tackade Agneta Eriksson och hennes medhjälpare. 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson:

Ordförande Inger Pålsson, inger.palsson@telia.com eller 0501-406 01 

 


 

 

 

   
   

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 


Victorialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |