Victorialogen i Skara


Victorialogen invigdes under stor högtidlig ceremoni den 20 maj 2000 i Skara Domkyrka.

Victorialogen genomför gradgivningar i Götiska Förbundets tre första kvinnliga grader; Götagraden, Sveagraden och Birgittagraden.

 

Victorialogen är det första kvinnliga gillet inom Götiska Förbundet. Utöver ritualbundna logesammanträden anordnar vi medlemsaktiviteter med spännande inslag såsom studiebesök och föreläsningar.

 

Victorialogen arbetar för att värna och vårda svensk kultur, natur och historia samt stödjer laglydnad och medmänsklighet.

 

Victorialogens styrelse:

Ordförande:  Inger Pålsson, Lugnås

v. Ordförande: Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Talman:  Anne-Marie Basebo-Gustafsson, Vara

Ombudsman:  Irmelin Kjellén, Lidköping

Sekreterare:  Ethel Hällén, Lidköping

Skattmästare:  Helena Fransson, Axvall

Ceremonimästare:  Ingegerd Alsterhäll, Ekby 

 


De kvinnliga Gillenas gemensamma Högtidsdag med Victorialogens 20-årsjubileum 


De kvinnliga Gillenas gemensamma Högtidsdag, som av pandemiskäl inte kunde hållas 2020, firades i Skara Domkyrka

den 28 augusti 2021. Samtidigt  firades Victorialogen i Skaras 20-årsjubileum på samma plats där logen invigdes 2000.

I kyrkan samlades 73 systrar, Bröder och gäster och Högtidslogen hölls med Victorialogens ordförande samt ämbets- och tjänstemän som tjänstgörande. 

 

Med anledning av Victorialogens 20-årsjubiléum delades en gåva på vardera 10 000 kronor ut till Kvinnojouren Linnéan i Lidköping och till Kvinnohuset Tranan i Skövde. 

 

Vid den efterföljande måltiden i Hotell Julas matsal deltog 63 göter och gäster.

Gåvomottagaren från Kvinnojouren Linnéan framförde ett tack för gåvan och uppmanade alla närvarande att delta i kampen mot förtryck i nära relationer.

 

Bilder återfinns längst ner på sidan 

 

 


Victorialogens juliträff 2021

 


 

Den 25 juli träffades Victoriasystrar i parken vid Falbygdens muséum i Falköping. Sammanlagt var vi 14 historieintresserade personer, systrar med respektive och inbjudna, som med stort intresse såg fram emot ett intressant besök på muséet med efterföljande samvaro i parken.

Vi blev mottagna i entrén och fick information om muséets samlingar vilka innehåller såväl en historisk del, Forntid på Falbygden, som en fotoutställning om staden Falköpings utveckling. I källarvåningen finns också en gammal lanthandel, som väckte mångas intresse.


Några av de fynd som visades väckte speciellt intresse:

Ållebergskragen, som finns utställd i form av en kopia. Originalet finns i Guldrummet på Historiska muséet. Fyndet gjordes 1827 vid norra sidan av Ålleberg och man menar idag att kragen är tillverkad i Norden och kan vara en del av Odenskulten. På muséet kan man se en mycket informativ film om halskragen.

Hallonflickan, är ett skelett som påträffades 1943 i en mosse i Luttra söder om Falköping. Man bedömer att hon levde för cirka 5 000 år sedan. När man undersökte kvarlevorna fann man hallonkärnor i vad som varit hennes mage, därav namnet. Man har kunnat göra en rekonstruktion av flickans utseende. Hon var mycket lik en nutida västgötsk kvinna i 20-årsåldern.


Efter en intressant timme i muséet träffades vi för samvaro i skuggan ute i parken. Var och en hade med sig egen stol och eget fika och vi var noga med att hålla föreskrivet avstånd. 

Nästa gång vi har möjlighet att träffas blir vid Jubiléet den 28 augusti och vi planerar även en utflykt under september månad.  

 

 

 

 

 

Victorialogens juniträff 2021


Det är nästan ett år sedan Victorialogens medlemmar hade möjlighet att träffas och det var med stor glädje vi sammanstrålade i Stadsträdgården i Lidköping. Victoriasystrar, några med respektive och någon inbjuden vän, sammanlagt 15 personer, vandrade runt i den stora trädgården och beundrade blomster-prakten där de utblommade tulpanlökarna nyss ersatts av sommarblommor i olika färgkompositioner. Vi fick också tillfälle att beundra de insektshotell som fanns uppsatta i en speciell avdelning i parken. Dessa ”hotell” har tillverkats av kommunens olika förskolor. 

 

 

 

 


De höga gamla träden gav oss en skön skugga. Stadsträdgården är en av de tre parker, som anlades i staden under 1800-talet,

för att stadens invånare skulle kunna komma ifrån den smutsiga och ohälsosamma miljö som härskade inne bland gatorna. I parken kunde man flanera i vacker och hälsosam omgivning och samla krafter i den sköna grönskan. Tanken med Stadsträdgården som samlingsplats för stadens invånare är fortfarande aktuell och kommunen ordnar sommarprogram från Dina-scenen varje vecka när vi inte hindras av pandemin.

Efter rundvandringen slog vi oss ner i en ”skyddad vrå”, tog fram våra kaffekorgar och hade en stund tillsammans.


Som en avslutande punkt på programmet åkte 8 stycken från gruppen till Vänermuséet för att titta på utställningen med Carl-Harry Stålhanes verk. Vi blev väl mottagna och fick information om muséets olika avdelningar och sedan kunde vi njuta av utställningarna i egen takt och efter eget intresse.

Denna juniutflykt kommer att följas av en träff under juli månad och vi ser alla fram emot den.


 

 

 

 

Kontaktperson:

Ordförande Inger Pålsson, vic@gotiskaforbundet.se eller 0501-406 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |