Efter krigen mot Danmark 1643-45 och 1675-79 stod det klart att Göteborgs försvar måste förstärkas. Under Erik Dahlbergs ledning byggdes Göteborg ut till en av Europas starkast befästa städer. 

 

I fortifikationssystemet ingår sjöfästningen Nya Elfsborg i hamninloppet, nya stora bastioner och de båda skansarna Kronan och Lejonet (ursprungligt namn Westgötha Leijon). Skansarnas roll var att behärska förterrängen utanför stadens huvudförsvar, så att en fiende där inte skulle kunna gräva sig in mott stadens bastioner. Från Skansen Lejonet behärskades också Göta älv. Det skulle visa sig, att Göteborgs försvar klarade sin uppgift. Skansen Lejonet behövde ej ens någonsin träda i strid.

 

 

Skansen på Gullbergsklippan

 

På Gullbergsklippan lät Dahlberg bygga Skansen Westgötha Leijon (i dagligt tal Skansen Lejonet) som skydd för staden Göteborg Skulptören Marcus Jäger snidade ett förgyllt trälejon till skansens tak. Lejonet var en symbol både för Göteborg och Västergötland.

 

Grunden efter det medeltida Gullbergs fäste hade formen av en fyruddig stjärna, något som Erik Dahlberg tog vara på. Skansen Lejonet byggdes som en tornskans med ett runt torn omgivet av fyra utbyggnader, bombsäkra kasematter. Genom embrassyrerna (öppningarna) i kasematterna kunde besättningen avge eld längs murarna mot framträngande fiender så att de inte kunde tränga in i skansen. Skansens ingång vändes mot älven för att den skulle vara svår att nå vid anfall. Från skansens nedre våning ledde väl skyddad en svängd murad centraltrappa till de övre våningarna. De högsta våningarna nådde man genom trappor i den del av tornmuren som vetter mot stadens befästningar – den minst utsatta delen av skansen! Från  Gullbergsklippan hade besättningen fri sikt upp mot älven och över den omgivande terrängen. 

 

gullbergimg.jpg

 

Grundstenen till Skansen Lejonet lades den 22 juni 1687 av Erik Dahlbergh. Skansen blev invigd av Karl XI år 1689. Det heter att konungen klättrade upp på skansens tak där han höjde ett glas till ”alla brava soldaters och alla sköna damers skål”.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |