ostindiefararen_gotheborg.jpg  

 

Ostindiefararen Götheborg

I Göteborgs hamn ligger den vackra repliken av Svenska Ostindiska Compagniets  skepp. Originalet från 1700-talet gick på grund på Rivöfjorden under insegling till sin hemmahamn efter fullbordad resa till Kina. Olyckan ägde rum den 22 september 1745 i lugn sjö, klart väder och mitt på dagen. Den förrädiska klippan Hunnebådan låg i vägen.       

 

Under 1990-talet togs beslut att bygga en replik av det sjunkna skeppet Götheborg, som sjösattes den 6 juni 2003. Repliken är beräffande skrov, master, rigg och segel en trogen kopia av det skepp som på 1700-talet gjorde resan till Kina; våra dagars ostindiefarare är emellertid modernt utrustad inombords och försedd med två hjälpmotorer för drift och en för service till kylutrymmen m.m. Den 2 oktober 2005 avseglade våra dagars Götheborg till Kina Besättningen utgjordes av drygt 70 man, män och kvinnor. Av dessa var drygt 20 yrkesfolk och ett 50-tal volontärer. En av dem som ingick i besättningen var den Götiske Riddarebrodern Pether Ribbefors, som blir chef för Svenska Flaggans museum, som under 2012 kommer att invigas i vår Förbundsborg.

 

Bilden visar Götheborg vid Stenpiren i Göteborg, dess ”sommarförtöjningsplats” ; resten av året ligger fartyget på Eriksberg. Sommarförtöjningen är där Stora Hamnkanalen möter Göta älv, i stadens centrum. Denna förtöjningsplats är symbolisk: ett stycke in vid Stora hamnkanalen ligger Ostindiska Compagniets stora byggnad från 1700-talet, numera stadens museum. Till denna byggnad infördes varorna från Fjärran östern på pråmar från fartygen ute på redden. I sommarförtöjningsplatsens närhet hade på sin tid flera av de berömda svenska rederikoncernerna sina huvudkontor.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |