Organisation

 

Götiska Förbundet är organiserat i nio Riddaregillen (för manliga medlemmar) och tre Victoriagillen (för kvinnliga medlemmar) som arbetar i graderna 1, 2 och 3 samt i Commendörsgillen (tre för män och ett för kvinnor) som arbetar i graderna 4 och 5.

 

Riddaregillena och Victoriagillena utser ombud till Förbundstinget som är Götiska Förbundets högsta beslutande organ och som bl. a. utser Stormästare och Förbundsstyrelse. Valet av Stormästare underställs Förbundets Höge Beskyddare.

 

Förbundsstyrelsen, där Stormästaren är ordförande, leder Götiska Förbundets löpande verksamhet. Under Förbundsstyrelsen finns ett antal tjänstemän för olika grenar av Förbundets verksamhet samt ett Borgråd som svarar för alla frågor som rör Förbundsborgen Skansen Lejonet i Göteborg.

gotiska-flowchart03-small.jpg


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |