Om Svenska flaggan

 

Visste du att Sverige har världens näst äldsta nationsflagga?  I Skansen Lejonet finns på nedre våningen ett antal svenska flaggor bevarade, allt i en historisk miljö.  På platsen med den gamla stormaktsborgen Skansen Lejonet, tronande på Gullbergsklippan i Göteborg, lät kung Birger Magnusson bygga en befästning i början på 1300-talet.

Platsens och svenska flaggans historia har många beröringspunkter. På 1200-talet började en svensk centralmakt växa fram och Sverige fick också en landremsa vid Västerhavet, förhandlingarna skedde i anslutning till Gullbergsklippan. Det moderna Sverige hade tagit sin början och till denna tid kan vi också spåra våra nationalfärger, blått och gult. I Skansen Lejonet finns flera antika flaggor samt några från nyare tid. Tillsammans hjälper de till att skapa en förståelse för vår historia och den svenska flaggans växlande betydelse över tid.

Folkungaättens vapen

Lejonet på befästningens tak håller ett lyftat svärd samt håller rikets sköld med tre kronor framför sig – en mäktig symbol som illustrerar Göteborgs betydelse för riket, Sveriges port mot väster. Lejonsymbolen går också tillbaks till Folkungaättens/Bjälboättens vapen, som även påverkade utformningen av den svenska flaggan.

Å 1638 grundande svenska kolonister en bosättning i Amerika. Staden Wilmington i Delaware har ännu en flagga, som grundar sig på den svenska.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |