Margaretalogen i Uddevalla


Margaretalogen i Uddevalla invigdes 1 september 2007 och har gradgivning för kvinnor i de tre första graderna.  


Margaretalogen arbetar för att vårda svenskt kulturarv, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Det gör vi genom våra gradgivningar, medlemsaktiviteter och via vår gåvofond som utdelas vid jämna födelsedagar med start på 5-årsdagen 1 september 2012.    

 

Margareta Hvitfeldt föddes 5 november 1608 och har gett namn till Margaretalogen. Gårdarna Skjelbred och Sundsby ärvde Margareta redan som ung kvinna och medförde dessa i boet när hon 1635 gifte sig och tillsammans med sin man bosatte sig på gården Sundsby. Gården ligger på ön Mjörn nära Tjörn i Bohuslän. Makarna drev gårdarna med framgång men maken dog tidigt och Margareta miste även två av de tre barnen i tidig ålder medan sonen Ivar Dyre levde till 19 års ålder.

 

Efter den dagen levde Margareta i sorg och valde att donera medel till det som blev Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg. Detta gjorde hon 16 november 1664 till minne av såväl sonen som sig själv. Margareta levde ytterligare 19 år under vilka hon fortsatte att driva sina vinstgivande egendomar på Mjörn. Många minnen av Margareta lever kvar den dag som i dag är. Denna driftiga och handlingskraftiga kvinna, Margareta Hvitfeldt, har lämnat sitt namn i arv till Margaretalogen i Uddevalla.  

 

 

Margaretalogens första styrelse vid invigningen 2007

samt Götiska Förbundes dåvarande Stormästare och 

vice Stormästare.

 

 

Styrelsen vid jubileet 2017 tillsammans med Margaretalogens 

första respektive andra ordförande.

 

 Kontakta gärna Margaretalogen via:


Ordförande Kickie Gustafsson, 070 219 21 68, kickie.gustafsson54@gmail.com
Talman Kerstin Pålsson, 070 523 91 14, kerstin.palsson1@gmail.com

 

 

Styrelse och ämbetsmän:


Ordörande Kickie Gustafsson

V. Ordförande Edda Andreasson

Ombudsman Gunilla Börjesson

Sekreterare Sylva Oscarsson

Skattmästare Lena Bark 

Ceremonimästare Lena Bergré

 

 


 

De kvinnliga Gillenas Högtidsdag 2021 

Följ länk.

 

 

Gradgivning av ny Förbundsmedlem

 

Torsdagen den 5 mars 2020 hölls det en loge i Götagraden i Margaretalogen i Borgen Knape i Uddevalla. Kallad var Kerstin Hybert Kristiansson som erhöll sin Götagrad i närvaro av systrar ur Margaretalogen och ur Emerentialogen. Stormästaren Hans Olof Hagberg var närvarande och ordförande Kickie Gustafsson genomförde logen.

Vid den efterföljande festmåltiden hölls talet till fosterlandet av vice Talman Maria Gustavsdotter.

 

 


 

 

Margaretalogens årsmöte med musik från Västkusten 


Den 13 februari 2020 hade Margaretalogen sitt årsmöte i Persgården, Herrestad, Uddevalla.

Ordförande Kickie Gustafsson hälsade välkommen och bjöd alla att ta för sig av den traditionella årsmötessmörgåstårtan. 

Därefter vände Kickie sig till Lennart Bertilsson som skulle musicera för oss med lokala inslag och mustiga berättelser om sina föregångare inom musiken från Västkusten. Lennart Bertilsson tilldelades Uddevalla Kommuns kulturpris för 2019 med motiveringen

”För att han med sitt mångåriga engagemang i föreningslivet och som musiker varit en värdefull kraft i Uddevallas kulturliv. Med sitt personliga sätt att väva samman musik med historieberättande har han underhållit och entusiasmerat åhörarna”.

 


     

Lennart Bertilsson underhöll        Foto Kerstin Pålsson                     
   

         


Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kvällen slöts sedan i gott samspråk och idéutbyte inför vårens öppna möten.

 

 

 

 

 


 

Invigning av Margaretalogens fjärde ordförande, Kickie Gustafsson     

i Vargöns kyrka den 7 september 2019. Foto: Sylva Oscarsson

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

Den grönfläckiga paddan

 

Margaretalogen har varje månad under 2014 sponsrat den grönfläckiga paddan som finns på Nordens Ark i Sotenäs kommun

Den grönfläckiga paddan är upptagen på röda listan CR (akut hotad art)

 

 


finns med som fodervärd till

den Grönfläckiga paddan  längst ner till

höger på skylten.

 

 

                          Den grönfläckiga paddan. Foto: Claes Andrén

 

 

 

Margaretalogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |