Torstenssonslogen, Trollhättan

Gillet stiftades 27 februari 1927

 

Torstenssonslogen är ett Riddaregille under Götiska Förbundet och genomför logesammanträden och gradgivningar i förbundets

tre första grader;

Götiska graden, Nordmannagraden och Riddaregraden. 

Logesammanträdena hålls på Odd Fellowgården, Strandgatan 18 – 20 i Trollhättan.

Gillet anordnar utöver ordinarie logeverksamhet i Trollhättan bland annat utflykter till platser eller orter med kulturella eller historiska sevärdheter.

 

Torstenssonslogens styrelse:

 

Ordförande: Thomas Broborn (T.f.)

1:e vice Ordförande Peter Bylund

Talman: Jörgen Stigh

Ombudsman: Uno Dahl

Sekreterare: Ove Frid

Skattmästare: Thomas Eriksson

Ceremonimästare: Christer Nöjd

 

Kontaktpersoner:

Peter Bylund, tfn 0705-211964, e-post hp.bylund@telia.com

Thomas Broborn, tfn 0705-383138, e-post thomas@broborn.eu

 

Senaste nytt :

 

Årets stipendie till NEVS grundare


Vid en ceremoni hos NEVS fick dess grundare och styrelseordförande Kai Johan Jiang mottaga Torstenssonslogens stipendie 2019. Stipendiet utdelas vartannat år.

Torstenssonslogens ordförande Thomas Broborn tillsammans med Götiska Bröderna Uno Dahl och Thomas Bark överlämnade diplomet. 


Motiveringen till utmärkelsen löd:

”Genom en berömlig investeringsvilja, hårt strävande och mångårigt arbete har du bevarat en del av bygdens industri som annars skulle gått under. 

Ditt djupgående engagemang och din förmåga att hitta nya lösningar har flera gånger räddat företaget från att skingras och har resulterat i att många arbetstillfällen har blivit kvar i vårt område

Med äkta Götiskt sinnelag har du tagit dig an och genomdrivet en uppgift vilken du såg måste göras.

 

Forntid – Framtid – Nutids Ansvar”


 

   

 

Kai Johan Jiang tillsammans med Torstenssonslogens Ordförande Thomas Broborn samt Ombudsman Uno Dahl.

Foto: NEVS Marketing

  

Högtidsdagen den 2 Mars 2019

 

37 Personer hade tagit sig till Borgen för att bevista Torstenssonslogens 92:a Högtidsdag. Det var hög stämning och flera utmärkelser utdelades.

Först läste Stiftarebrodern Hans Hoffman sedvanligt "Göternas Vakt", en dikt skriven av en av Ernst Karlinder som var en av Torstenssonslogens stiftare. "Göternas Vakt" skrevs till gillets stiftande den 27 februari 1927. Därefter var det dags för utdelning kulturstipendiet. Årets mottagare var Kai Johan Jiang, grundaren och skaparen av företaget NEVS. Tyvärr kunde Kai Johan inte närvara

p g a av möten i andra delar av världen. Dock kommer stipendiet att utdelas vid en speciell ceremoni hos NEVS när Kai Johan är på plats.

Därefter intog vice Stormästare Ove Bertilsson ordförandeplatsen för utdelning av Torstenssons Hedersmedalj. Det är en utmärkelse till en Broder som genom upprepade Götiska Gärningar gynnat Torstenssonslogen eller Götiska Förbundet. Medaljen är numrerad och nummer 1 utdelades till Thomas Broborn för hans mångåriga insatser för Torstenssonslogen och Götiska Förbundet.


Vidare utdelades följande utmärkelser:

Förtjänsttecken i Brons: Bo Hansson. Förbundets Hederstecken för särskild insats i Riddargille: Tony Norbäck och Per-Anders Johansson.

Förtjänsttecken i Silver: Per Fradelos, Per Kloo samt Peter Bylund (ej närvarande). Till  Silvercommendör utnämndes Alan Holmdahl,


Kvällens meny presenterades som vanligt av Providören Erik Öhgren. Måltiden bestod av tomatspäckad kycklingfilé med ris till huvudrätt samt cappucinopannacotta till dessert.. 


Dagens skärv uppgick till 1065 kronor. Den kommer att skänkas till Oscar II:s fort och det Götiska batteriet vid vårresan 18:e maj.  Torstenssonlogens styrelse kommer dessutom att skjuta till pengar så den totala gåvan blir 5330 kronor. Exakt den summan som Götiska Förbundet bidrog med för att köpa loss tomten där fortet finns för 120 år sedan. 


 

 

Hans Hoffman läser upp "Göters Vakt". Foto: Monika Burman  

 
 

 

Stormästare Hans-Olof Hagberg utnämnder Alan Holmdahl till Silvercommendör.

Foto: Monika Burman

 

 


 

 

Skifte av verksamhetsår. Talman Jörgen Stigh, Ordföranden Thomas Broborn, 

Ceremonimästare Christer Nöjd. Foto: Monika Burman

 

 


 

 

Samtiga decorati.    Foto: Jörgen Stigh 

  


 

 

Thomas Broborn, nybliven innehavare av Torstenssons Hedersmedalj.  Foto: Jörgen Stigh

 

 


 

 
   

Även om entrén är obemannad hälsas man 

välkommen till Torstenssonslogen

 

Menypärmen förkunnar kvällens måltid

 

.

 

 

 


 


 

 
   


 

 

     

 

   

 

 

 

   
   

 

 


 

 

 

 

 

   

 

 

 


 

 

 

 

Torstenssonslogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |