Statens fastighetsverk förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i vårt land . 

På deras hemsida heter det ”Våra fastigheter är dina - halva kungariket är ditt”

Vidare skriver Statens fastighetsverk ”Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia".

 

Statens fastighetsverk (SFV) vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marknader; teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

 

SFV ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver SFV därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. 

 

SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör SFV på ett " långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden.”

 

 

Länk till Statens fastighetsverk www.sfv.se© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |