Ny fas i arbetet att rädda vår Förbundsborg Skansen Lejonet!

Om Västlänken får byggas kommer en tågtunnel att dras genom Gullberget under Skansen Lejonet, ca 10 meter under golvet i första våningen. Före norra tunnelöppningen blir det antingen ett djupt schakt som tågen skall köra i – eller också täcks schaktet över. I båda alternativen blir terrängen utanför skansen vanställd. Ingen kommer att förstå att Skansen Lejonet och dess föregångare Gullbergs hus byggts på en brant klippa som gav ett utomordentligt gott skydd mot anfall.


De skador som Skansen Lejonet drabbas av till följd av tunnelarbetena och mångårig pendeltågstrafik är oöverskådliga och irreparabla. Till detta kommer alla bekymmer med att nå skansen under byggtiden. Redan nu i höst har vi fått en påtaglig föraning om detta då en av tillfartsvägarna till skansen blivit avstängd för markarbeten.


Expertpanelen i SKONA GÖTEBORG arbetar ideellt men juristerna måste betalas. Bidrag kan lämnas via betalning till bankgiro eller swish.


Bankgiro 412 – 2776

Swish 1235625124

 

Vi som undertecknar detta upprop medverkar i arbetet i styrelsen för SKONA GÖTEBORG, vars uppgift är att samla in pengar till det juridiska arbete som behövs.  Ju mer vi sett av det som kommit fram om Västlänken, desto mer ser vi hur onödig och direkt skadlig denna tågtunnel genom Göteborgs centrala delar är.

 

I nuläget är det tyvärr så att Högsta Domstolen har givit Trafikverket tillstånd att fortsätta bygget av Västlänket. Därmed är alla lagliga möjligheter att stoppa bygget uttömda. Vad som återstår är att överklaga handläggningen i de svenska rättsinstanserna till EU-domstolen.  

 

Läs mer på hemsidan för SKONA GÖTEBORG!

Ditt ekonomiska stöd behövs!

 

Carl David Sandberg                                             

Styrelseledamot i SKONA GÖTEBORG                

Ordförande Commendörsgillet Elfsborg               

 

Torsten Olsson

Styrelsesuppleant i SKONA GÖTEBORG

Hederledamot och tidigare ordförande Carl XVI Gustafslogen


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |