Ny fas i arbetet att rädda vår Förbundsborg Skansen Lejonet!

 

Nu har Mark- och Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt kungjort miljömålet om Västlänken. Det skedde den 13 oktober. Inom ramen för SKONA GÖTEBORG arbetar vi nu med det yttrande som skall vara inlämnat till domstolen den 15 december.


Om Västlänken får byggas kommer en tågtunnel att dras genom Gullberget under Skansen Lejonet, ca 10 meter under golvet i första våningen. Före norra tunnelöppningen blir det antingen ett djupt schakt som tågen skall köra i – eller också täcks schaktet över. I båda alternativen blir terrängen utanför skansen vanställd. Ingen kommer att förstå att Skansen Lejonet och dess föregångare Gullbergs hus byggts på en brant klippa som gav ett utomordentligt gott skydd mot anfall.


De skador som Skansen Lejonet drabbas av till följd av tunnelarbetena och mångårig pendeltågstrafik är oöverskådliga och irreparabla. Till detta kommer alla bekymmer med att nå skansen under byggtiden. Redan nu i höst har vi fått en påtaglig föraning om detta då en av tillfartsvägarna till skansen blivit avstängd för markarbeten.


Miljömålet om Västlänken skulle ha öppnats mycket tidigare men Trafikverkets underlag har varit så dåligt att Mark- och Miljödomstolen krävt kompletteringar av underlaget två gånger!

Genom Götiska Förbundets medverkan i SKONA GÖTEBORG har vi nu hjälp av en expertpanel som tar fram underlag för de jurister som slutligt skall utforma inlagorna till Mark- och Miljödomstolen.

Expertpanelen arbetar ideellt men juristerna måste betalas, både för deras arbete med inlagorna och för deras medverkan vid förhandlingarna i domstolen. Alla Göter kan nu medverka till att rädda vår Förbundsborg Skansen Lejonet genom att sända ett bidrag till SKONA GÖTEBORG.


Bankgiro 412 – 2776

Swish 1235625124

 

Vi som undertecknar detta upprop medverkar i arbetet i styrelsen för SKONA GÖTEBORG, vars uppgift är att samla in pengar till det juridiska arbete som behövs för att stoppa Västlänken och därmed rädda vår Förbundsborg. Ju mer vi sett av det som kommit fram om Västlänken, desto mer ser vi hur onödig och direkt skadlig denna tågtunnel genom Göteborgs centrala delar är.

 

SKONA GÖTEBORG har redan lämnat synpunkter på Göteborgs stads detaljplan för Västlänken, Trafikverkets järnvägsplan och en första inlaga till Mark- och Miljödomstolen. Nu måste vi gå vidare med förberedelserna för förhandlingarna i denna domstol.

Läs mer på hemsidan för SKONA GÖTEBORG!

Ditt ekonomiska stöd för att rädda Göternas Förbundsborg Skansen Lejonet behövs!

 

 

Göteborg i oktober 2016

 

Bengt P. Gustafsson                                                              Torsten Olsson

Styrelseledamot i SKONA GÖTEBORG                            Styrelsesuppleant i SKONA GÖTEBORG

 

Götiska Förbundets Hedersordförande                             Ordförande i Carl XVI Gustafslogen


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |