Tornet byggdes med sex våningar. Kasematterna fick två våningar, en undre med embrassyrer för kanoneld och en övre med skottgluggar för handeldvapen. Rummen utrustades med eldstäder och här hade delar av besättningen sin förläggning. Soldaterna nådde kasematterna genom valv i tornväggarna från tornets första plan. I anslutning till dessa valv fanns skansens åtta krutkammare.

 

Trappan i mitten av första våningsplanet ledde direkt till tredje våningen. Den  våningen finns inte i Dahlbergs ritningar och var dold från utsidan då den saknade ljusöppningar. Hit gick det att komma via en stege under en lucka i golvet på tredje våningen.

 

Trapporna i tornväggen fortsatte upp till de övre våningarna. Det gick att hissa kanoner och annan utrustning hela vägen upp genom öppningar i golven. Flertalet av skansens 21 kanoner fanns i batterivåningarna på tredje och fjärde plan.

 

Femte plan var infanterivåning. Där fanns sluttande gluggar i tornet genom vilka soldaterna skulle rulla ut handgranater på en anfallande fiende. Överst fanns en förrådsvåning för handeldvapen.


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |