Framtid

 

Götiska Förbundet anser, att kunskaper om historien är värdefullt för att förstå det som sker i vår egen tid. Sådana kunskaper kan vara roande, upplyftande och ge varningssignaler. Det Sverige vi har idag är summan av alla människor som levt här före oss, som lever här idag och allt vad som åstadkommits i forna dagar och allt vad vi som nu lever här bidrar med. Det innefattar också all natur i vårt land och alla de resurser som finns här. Vi som lever här just nu har i ett Nutidens Ansvar att verka för en god Framtid - Forntid, Framtid, Nutidens Ansvar.

 

Under rubriken Framtid belyser vi hur vissa historiska händelser format Sverige för lång tid framåt.
   

 

Vatten - Miljön 

 

En lång resa 

Götisk kvinnohistoria

 

 

 

   

 

 

 

   

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |