Forntid

 

Götiska Förbundet anser, att kunskaper om historien är värdefullt för att förstå det som sker i vår egen tid. Sådana kunskaper kan vara roande, upplyftande och ge varningssignaler. Det Sverige vi har idag är summan av alla människor som levt här före oss, som lever här idag och allt vad som åstadkommits i forna dagar och allt vad vi som nu lever här bidrar med. Det innefattar också all natur i vårt land och alla de resurser som finns här. Vi som lever här just nu har i ett Nutidens Ansvar att verka för en god Framtid - Forntid, Framtid, Nutidens Ansvar.

  

Under rubriken Forntid belyser vi händelser och förhållanden i Sveriges historia.

 

Landstigning vid Eriksberg räddar Bohus 1678  Amiral James de Saumarez Kempenfelt

Slaget vid Skillingehed 1612 

 

 Från medeltida rike i Europas

utkant till nationalstat, del 1

Från medeltida rike i Europas

utkant till nationalstat, del 2 

   

Sverige blir en del av världs-

ekonomi - med holländsk

hjälp 

 

 Från första rangens militär-

makt till klientstat och

personalunion med Norge

200 år av  Fred och Frihet

Erik Dahlbergh Skansen Lejonets Skapare 

 

 

Emerentia Pauli  

 © Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |