Förbundsmedlemmar deltog i manifestation mot "Västlänken"

Lördagen den 9 september 2017 genomfördes en stor, opolitisk manifestation i centrala Göteborg mot det planerade infrastrukturprojektet ”Västlänken”. Uppgifter gör gällande att upp emot 12-15.000 personer kan ha deltagit i manifestationen. Tåget sträckte sig hela vägen från Gustaf Adolfs torg, Östra Hamngatan, Avenyn upp till Götaplatsen. Götiska Förbundet är medlem i nätverket Skona Göteborg med uppgift att samla in pengar för att bekosta delar av den pågående juridiska processen mot projektet som hanteras av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

 

Götiska Förbundets engagemang mot projektet" Västlänken" är orsakat av att en dubbelspårig järnvägstunnel är planerad att sprängas rakt genom Gullbergsklippan strax under Skansen Lejonets 330 år gamla grundmurar; trots att Gullberget är fornminnes-skyddat. Götiska Förbundet motsätter sig starkt denna tunnel vilken riskerar att ge Skansen Lejonet irreparabla skador. 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |