Löpsedlar:


banner_bokarestaurang.png
Har Du anledning att ordna en festlighet för ett mindre eller större sällskap???


Missa inte att rådfråga Götiska Förbundets båda källarmästare som har sina verksamheter i Restaurang Skansen Lejonet. Det kan bli en minnesvärd högtidsstund i lokaler som Karl XI invigde 1687 under Sveriges stormaktstid

 

Öppen skans med guidning för allmänheten succé!!!


I sommar har Götiska Förbundet som ideell brukare av Skansen Lejonet inbjudit allmänheten, som i princip äger Skansen Lejonet genom Statens Fastighetsverk, att under guidad ledning informeras om denna kulturklenod från en svunnen tid.Initiativet har blivit en succé.

 

500 besökare under sex veckor har under sakkunnig guidning av lejonvärdarna som vi kallar dem fått med sig hem en god portion kunskap om det gamla Göteborg och hur det försvarades mot inkräktare. Det kommer att var öppet för allmänheten tisdagar och torsdagar t.o.m. oktober.
 

Senaste nytt på Skansen:

 

Skr till Trafikverket ang planerna på att dra Västlänken genom Gullberget och under Skansen Lejonet

(Klicka på bruna texten ovan eller läs till höger)

 

Trafikomläggningar i Göteborg.

Sök aktuell information på nedanstående länk.

Tidigare väg, Kruthusgatan,  till Skansen Lejonet stängd.


Trafikverket


Nya Källarmästare

Mats Andersson och Christian Zizer är Götiska Förbundets nya restauratörer.

Läs mer under Restaurang Festvåning

 

Du kan också förboka konferenser, Bröllop, Högtidsdagar, Företagsfester och övriga engagemang.

 

 

Besök ett stycke levande stormaktstid!

Kom till Skansen Lejonet och hör om Skansen Lejonet och Göteborgs spännande historia

kl 13.00

 

Öppet för allmänheten:


Söndagsvisningar
kl 13:00

 

2 februari

1 mars

5 april inställd

3 maj inställd

7 juni

2 augusti

4 oktober

1 november

 

 

 


Har du frågor kring Skansen Lejonet?


 Claes Bratt. claes.bratt@axhav.se

 

Kenth Andersson

mobiltfn: 0733-80 68 32

   

 

Skansen Lejonet är ett av de bäst bevarade minnesmärkena från det nuvarande Göteborgs första århundrade.


 

1600-talets första årtionden, då vårt land lämnade Europas periferi och steg in i vår världsdels politiska finrum, var en omvälvande tid. I Göteborg speglas Sveriges korta tid av militär och politisk kraftutveckling men stadens betydelse för landet fortsätter växa också sedan riket förlorat sin ställning som stormakt. I Skansen Lejonet inbjuder Götiska Förbundet till ett nytt slags arrangemang för nöje och kultur.


Under begreppet Lejonet berättar vill Götiska Förbundet , det två sekel gamla ordenssällskap som hyr Skansen Lejonet av Statens Fastighetsverk, levandegöra historia och kultur i Göteborg och vårt land på ett engagerande och spännande sätt. Vi vill sprida kunskaper om och ge perspektiv på hur staden utvecklades från 1600-talets utsatta fästnings- och handelsstad till våra dagars metropol i ett mångkulturellt samhälle.

 

Under begreppet Lejonet berättar vill Götiska Förbundet ta en aktiv roll i samordning av en nyskapande programverksamhet med allt från kvalificerade föreläsningar och underhållande musikinslag till trivsam samvaro med god mat och minnesvärda upplevelser av glädje och nöje. Även med artiklar på denna hemsida vill vi låta lejonet berätta.

 

Symboliken i Skansen Lejonets tornprydnad – det ståtliga lejonet i koppar som vakar över både sin stad och hela konungariket – gäller med samma kraft som på 1600-talet då det första lejonet placerades på skansens krön. Men idag är det med kunskapens kraft vi vill värna vårt samhälle.

 

 

 


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |