Emerentialogen i Göteborg

 

Den 27 januari 2013, på dagen 401 år efter det att Emerentia Pauli framgångsrikt försvarat Gullbergs fäste sedan hennes make kommendanten Mårten Krakow skadats, invigdes Emerentialogen av Götiska Förbundet i Skansen Lejonet, som ligger på Gullbergsklippan i Göteborg.

Emerentialogen är Förbundets fjärde Gille för kvinnor och det första Gille någonsin som invigts i Skansen Lejonet.

Stormästaren Bengt P. Gustafsson installerade efter invigningen Monika Burman som ordförande i Emerentialogen.

Nyinstallerade Ordföranden för Emerentialogen Monika Burman.

Det är efter en rådig och kraftfull kvinna vi har namngivit vår loge. Vi srävar efer att efterlikna hennes kraft när det gäller mänsklig omsorg och hennes driftighet i organisation när vi arbnetar för att vidmakthålla vidare stärka medborgerlig kärlek till Fäderneslandet.

 

Våra sammankomster innehåller:

- Ordensloger med högtidliga och tankeväckande ritualer

- Temakvällar Akstuella teman med föreläsning av kulturhistorisk eller samhällshistorisk art

- Studiebesök av särskilt intressanta platser

- Kulturella evenemang

- Framtidsvisioner

 

Emerentialogens Ämbetsmän och Styrelse

 

Ordförande             Monika Burman

Talman                    Ann-Marie Ekvall

Ombudsman           Maud Ax

Sekreterare             Mona Sandgren

Skattmästare           Anna Helperin

Ceremonimästare   Helena Brage Rosenqvist

 

Kontaktpersoner:

Monika Burman tfn 0706-932904 alternativt e-post monika1bur.man@gmail.com

Mona Sandgren tfn 0703-947592 alternativt e-post mona.sandgren@vgregion.se 

 

 

 

Götisk Förening bildad i Varberg

 

Tisdagen den 20 november 2018 fattades beslut om bildande av en Götisk Förening för kvinnor i Varberg med avsikt att där bilda ett gille. Fadderloge för den nya föreningen är Emerentialogen i Göteborg, vars ordförande var på plats och ledde dagens möte. Närvarande var också ett antal Gillessystrar, av Götiska Förbundet intresserade damer samt ledamöter ur Förbundsstyrelsen.

 

Vid mötet valdes en interimsstyrelse bestående av fem ledamöter att verka fram till ordinarie årsmöte samt ledamöter till valberedning.   Vidare togs beslut om stadga, årsavgifter samt föreningens namn, Hertiginnan Ingeborg.  Innan avslut undertecknandes ansökan om bildande av föreningen för att tillställas Förbundsstyrelsen för slutgiltigt beslut.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

Emerentialogen administration


© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |