Carl XVI Gustafslogen, Göteborg

 

Den 28 mars 1988 började arbetet med att skapa en ny Götisk loge i Göteborg.

Det var sju Götiska bröder som samlades hos Lars Orstadius och bildade en förening.

I april 1989 fick föreningen – efter ansökan hos Konungen – tillstånd att kalla den nya logen för Carl XVI Gustafslogen.

Den 1 juni 1991 invigdes Carl XVI Gustafslogen i Hagakyrkan i Göteborg, då Lars Orstadius under högtidliga former utnämndes

till dess första ordförande.

Invigningen filmades och inspelningen finns i logens arkiv.

 

1998 övertog Sven-Olof Glimvert ordförandeskapet.

2010 installerades Torsten Olsson som logens tredje ordförande.

 

Samarbetet med Gustaf II Adolfslogen har alltid varit gott och receptionerna i Riddaregraden sker gemensamt.

Förutom logesammankomsterna arrangerar logen historiska träffar som stadsvandringar under temat Känn Din stad.

Logen har också börjat med ”Mingelafton” och grundkurs i data.

Skansen Lejonet är logens hemvist.

 

Styrelse:

Ordförande: Torsten Olsson

1. vice Ordförande Torsten Ekvall

2. vice Ordförande och Talman: Peter Lexén

3. vice Ordförande Kjell Isberg

Ombudsman: Johnny Okenfält

Sekreterare: Börje von Schedvin

Skattmästare: Jan Högenberg

Ceremonimästare Pontus Rosenqvist


Kontaktpersoner:
Ordförande Torsten Olsson            Epost: cxvig@gotiskaforbundet.se
Ombudsman Johnny Okenfält        E-post: cxvig@gotiskaforbundet.seSekreterare Börje von Schedvin    
E-post: cxvig@gotiskaforbundet.se

 

 

 

Carl XVI Gustafslogens Högtidsdag juni 2018

 

I bästa försommarvärme firade Gillets 27:e Högtidsdag den 1 juni i Skansen Lejonets behagligt svala salar. Förfriskningar väntade på  entréplanet. Så tog Lejonkören plats i trappan och vi bjöds på en härlig bukett vårvisor under ledning av Emerentialogens ordförande Monika Burman. I god stämning vandrade vi därefter upp till logesalen för att genomföra Högtidslogen.     

 

 

 

Lejonkören i sångartagen.  
   

 

Ordningsman Kjell Isberg startade logen med sedvanlig kraftfull stämma och mäktig stav. Därefter tog CM Pontus Rosenqvist över processen med följande intåg. Från Högsätet hälsade Ordföranden 31 deltagande Göter välkomna med Stormästaren Hans-Olof Hagberg i spetsen. Ett av huvudinslagen i en Högtidsloge är parentation för bortgångna Bröder. För detta assisterade Gillessystern i Emerentialogen Anki Lidén som ledde andakten. Det andra huvudmomentet i Högtidslogen var Talmannen Peter Lexéns Högtidstal, som handlade om hur Gillet blev till 1991 och har utvecklats till ”Mer än ett Gille”. Nästa viktiga avsnitt i logen var att gratulera och pryda välmeriterade Bröder med utmärkelser för stora insatser. För detta fick Ordföranden assistans av Stormästaren. 

 

 Urban Börjesson och Leif Samuelsson båda Silvercommendörer. Commendörer. Börje von Schedvin och Johan Emanuelsson erhöll båda Förtjänsttecken i silver och Pontus Rosenqvist Förtjänsttecken i brons.                                                                      
   

 

Ritualenligt avslutades arbetsåret och det nya inleddes varvid Ordföranden tackade de avgående ämbets- och tjänstemännen samt välkomnade de nya. Den insamlade skärven uppgick till 650 kronor, vilken går till underhåll av Gillets Götiska Märken.

Inspirerad av Högtidstalet begärde Förbundets doyen Lars A. Larsson ordet under måltiden. Lars berättade då om det dynamiska samspelet mellan Förbundets ordförande Nils Dahlbeck och Gillets blivande förste ordförande Lars Orstadius, då Gillet såg dagens ljus. Stormästaren avslutade Högtidsdagen med att tacka och lyckönska Carl XVI Gustafslogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

© Copyright Götiska Förbundet


 | Webbkarta | Logga in |